Hopp til innhold
Urix forklarer

Pakistan triumferer etter Talibans seier

Pakistan ser Talibans seier i Afghanistan som en garanti mot erkerivalen Indias innflytelse i landet.

China Afghanistan

Bildet av Taliban-soldatene i presidentpalasset i Kabul 15. august er blitt et viktig symbol på regimeskiftet. President Ashraf Ghani hadde på dette tidspunktet flyktet fra landet.

Foto: Zabi Karimi / AP

– India sørger, sa Pakistans innenriksminister Sheikh Rashid på en pressekonferanse i Islamabad i dag.

– Nederlaget står skrevet i deres ansikter, la han til.

Pakistan Afghanistan

Pakistans innenriksminister, Sheikh Rashid, her under en pressekonferanse i Islamabad 18. juli.

Foto: Anjum Naveed / AP

Under en seremoni i den pakistanske hovedstaden 16. august sa statsminister Imran Khan at afghanerne hadde «brutt ut av slaveriets lenker».

Pakistans nære forhold til Taliban har en lang historie og flere sider.

Kort fortalt:

1. Taliban fikk tilfluktssted og trening

Taliban ble dannet i den sørlige Kandahar-provinsen i 1994. Kandahar er kjerneområdet for flertallsbefolkningen pashtunere, og landet befant seg på den tiden midt i en blodig borgerkrig.

Pashtunerne er sunnier, mens flere av de andre krigsherrene var sjiamuslimer. Flertallet i Pakistan er sunnier.

APTOPIX Afghanistan

Talibansoldater patruljerer i Kandahar by 15. august. Bilen har de tatt fra politiet.

Foto: Sidiqullah Khan / AP

Det finnes også rundt 25 millioner pashtunere i Pakistan. En stor del av disse bor langs grensa til Afghanistan.

De fleste av Talibans opprinnelige ledere hadde studert ved de religiøse skolene, madrassaene, i nabolandet. De hadde dessuten kamperfaring fra kampen mot de sovjetiske okkupantene på 1980-tallet. Den kampen var delvis finansiert av USA.

Helt fra starten fikk Taliban trening og materiell støtte fra den pakistanske etterretningen, ISI.

Da Taliban-regimet ble styrtet av den USA-ledede koalisjonen i 2001, søkte ledelsen tilflukt i Quetta i Pakistan.

FILE PHOTO: National Counterterrorism Center image of Mullah Omar

Dette dårlige fotoet av de Talibans enøyde leder, mulla Omar, er et av de svært få som finnes. Han ledet Talibans råd, shura, i Quetta i en årrekke. Først i 2015 kom nyheten om hans død, men da skal han allerede ha vært død i to år.

Foto: Handout . / Reuters

ISI har fortsatt å hjelpe Taliban, ifølge den anerkjente pakistanske journalisten Ahmed Rashid.

2. Beskyttelse mot «dårlig» Taliban

Sett med pakistanske øyne er Afghanistans Taliban en nyttig samarbeidspartner som også kan beskytte dem mot interne terrorister.

Det finnes nemlig et «dårlig», pakistansk Taliban. Tehrik-e-Taliban, TTP, blir sett på som en stor trussel av den pakistanske regjeringen.

TTP er også dominert av folkegruppen pashtunere, og nå frykter Pakistans ledelse at de vil la seg inspirere av Talibans seier.

TTP står nær Al Qaida og gjennomfører terroraksjoner mot pakistanske sikkerhetsstyrker og sivile. De er på listen over terrororganisasjoner både i USA og Canada.

Afghanistans Taliban har forsikret Pakistan om at de ikke vil la TTP bruke afghansk territorium til å angripe Pakistan, ifølge den pakistanske innenriksministeren.

Men de har flere tusen soldater med kamperfaring.

Pakistanske soldater i Nord-Waziristan

Pakistanske soldater ved et helt nytt grensegjerde mot Afghanistan i Nord-Waziristan. Skiftende regjeringer har aldri klart å få full kontroll i de såkalte stammeområdene langs grensa mot Afghanistan.

Foto: Aamir Qureshi / AFP

Ifølge en FN-rapport fra juli 2020, har TTP rekruttert rundt 6000 pakistanere som har slåss på Talibans side inne i Afghanistan. Det er på ingen måte sikkert at den nye ledelsen i Afghanistan har full kontroll over disse soldatene.

3. Beskyttelse mot IS

Afghansk Taliban er en nasjonalistisk, islamsk bevegelse. Men til forskjell fra Al Qaida og IS har de ikke som mål å drive regimeendring i andre land.

Et av løftene i den avtalen de inngikk med USA i februar 2020, var at afghansk territorium ikke vil bli tillatt brukt for angrep på andre land.

Det løftet har de gjentatt nå

President Joe Biden har snakket om troverdige trusler mot flyplassen i Kabul fra «ISIS-K».

Forkortelsen står for Den islamske staten Khorasan, og er IS sin organisasjon sånn omtrentlig i den historiske Khorasan-regionen.

I dag er det snakk om Afghanistan, Pakistan og deler av Sentral-Asia.

Et automatvåpen fra lokalpolitiet i Nangarhar

Afghanske sikkerhetsstyrker har kjempet i årevis for å få kontroll over Nangarhar og Kunar, her et foto fra 7.4.2013. Ved hjelp av Taliban har de klart å jage IS fra sine baser der, i alle fall for en stund.

Foto: Manjunath Kiran / AFP

Ifølge det anerkjente Afghan Analysts Network har Taliban og afghanske regjeringsstyrker klart å fordrive denne IS-gruppen fra viktige baser i provinsene Kunar og Nangarhar.

Nå truer de altså flyplassen i Kabul.

Men for Pakistan er det viktig at Taliban kan holde denne konkurrenten i sjakk, slik at de ikke får fotfeste i grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan.

Pakistan har dessuten et tett forhold til Kina, som hadde møte med Taliban i juli. Da skal Taliban ha lovet å ikke tillate uighurske separatister å drive krigføring fra afghansk territorium.

De to landene har felles grense i nordøst.

Hunza Valley, Aghanistan

Afghanistan har en 76 kilometer lang grense med Kina i nordøst. Det finnes ingen vei i området. Men det foregår noe handel, og disse handelsmennene er på vei tilbake fra grenseområdet med dyr og varer. På den andre siden ligger Xinjiang-provinsen, hvor tusener av uighurer sitter internert i arbeidsleirer. Hunza-dalen, 11.10.2017.

Foto: Gohar Abbas / AFP

4. Garanti mot indisk innflytelse

Skiftende ledere i Pakistan har vært bekymret for Indias innflytelse i Afghanistan etter Talibans fall for 20 år siden.

India har investert over 3 milliarder dollar i vel 400 prosjekter knyttet til infrastruktur, så som veier, dammer og elektrisitet.

Lederen for Det nasjonale forsoningsrådet, Abdullah Abdullah, har et nært forhold til India og møtte utenriksministeren senest for en måned siden.

Chief Executive of the Islamic Republic of Afghanistan Abdullah Abdullah speaks at the India-Afghanistan international trade and investment show, in Mumbai

Abdullah Abdullah under en handels- og investeringsmesse i Mumbai, India i september 2018. Den gang hadde han en slags statsministerpost under president Ghani.

Foto: Francis Mascarenhas / Reuters

Pakistan har dessuten notert seg at USAs president Joe Biden aldri har tatt kontakt med statsminister Imran Khan. Det til tross for at det også bor nær tre millioner afghanske flyktninger i landet.

Nå havner Afghanistan igjen på pakistansk side i den regionale maktbalansen.

5. Pakistan er veien til havet

Pakistan har flere pressmidler overfor det nye Taliban-styret.

  • Veien til havet og havner går via Pakistan. Svært mye av forbruksvarene kommer inn den veien. Pakistan kontrollerer grenseovergangene.
  • Det bor fortsatt tre millioner registrerte, afghanske flyktninger i Pakistan. Taliban har ikke kapasitet til å motta dem nå.
  • Pakistan er også vertskap for radikale deler av Taliban, som Haqqani-nettverket i Nord-Waziristan. De ønsker nok å beholde et fotfeste der.
  • Hvis USA, Pengefondet og Verdensbanken holder fast ved frysing av kontoer og stans i utbetalinger, vil Taliban-administrasjonen trenge all den kreditt og velvilje den kan få fra naboer. Pakistan kan velge å opptre vennligsinnet.
Lastebil på pakistansk-afghanske grense

En lastebil med varer på den pakistansk-afghanske grensen venter på å slippe inn. Torkham grensestasjon, 3. august.

Foto: Aamir Qureshi / AFP

Det vil dessuten være viktig hva Pakistans allierte, Kina, nå foretar seg. Afghanistan har store mineralreserver, blant annet kobber og litium. Men infrastrukturen er til dels middelaldersk.

Hvis Kina vil gjøre noe med det, vil det også gagne Pakistan.

SISTE NYTT

Siste nytt