Hopp til innhold

Strid om hus og eigedom i Jerusalem: 15 arresterte

For andre dagen på rad var det torsdag kveld nye samanstøytar i Jerusalem mellom palestinarar og israelarar som stridast om hus og eigedom.

Israelsk politi i Jerusalem: En palestinsk ungdom er arrestert i forbindelse med protester mot at palestinske familier kastes ut av sine hjem i Sheilh Jarrah-nabolaget i Øst-Jerusalem.

Ein palestinsk ungdom er arrestert i samband med protestar mot at palestinske familiar vert kasta ut av heimane sine i Sheilh Jarrah-nabolaget i Aust-Jerusalem.

Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

Samanstøytane skjedde i eit område som er svært spent.

Fleire titals palestinarar i Sheikh Jarrah-nabolaget har levd med redsla om å bli kasta ut av heimane sine i fleire år.

Israelsk høgsterett kjem måndag med ei rettsavgjerd om ei gruppe israelarar har rett til å overta heimane til fire palestinarar.

Ifølge den israelske avisa Haaretz starta bråket ute på gata der ei gruppe palestinarar var samla til kveldsmåltid i fastemånaden ramadan. På andre sida hadde leiaren for eit ytre høgreparti sett opp eit provisorisk utandørskontor.

Etter å ha ropt ukvemsord til kvarandre, byrja både palestinarar og israelarar å kaste stein og stolar på kvarandre, heilt fram til politiet greip inn. 15 personar er arresterte, melder israelske medium.

Ifølge den israelske avisa er det ingen kven som helst innan israelsk politikk som har slått seg ned i nabolaget. Itamar Ben-Gvir er vald inn i den israelske nasjonalforsamlinga Knesset og leier ytre høgre-partiet Otzma Yehudit. Han meiner blant anna at arabarar i Israel som ikkje er lojale mot landet, må utvisast.

For kort tid sidan flytta han kontoret sitt til det omstridde nabolaget for å protestere, fordi han meiner politiet har mislukkast i å beskytte jødiske bebuarar i området.

Nektar å flytte

Striden om hus og eigedom i området har røter langt tilbake i tid.

Israelarane hevdar at familiane deira mista eigedommane under krigane rundt skipinga av Israel i 1948.

Dei palestinske familiane har lagt fram dokumentasjon på at dei kjøpte eigedommane av jordanske styresmakter som styrte Aust-Jerusalem frå 1948 til 1967. Palestinarane tapte i ein lågare domstol.

– Dette er palestinsk jord. Vi som innbyggjarar i nabolaget kan ikkje godta at dette er jorda deira. Dette er jorda vår, sa 77 år gamle Nabeel al-Kurd, ein av dei som blir trua med å bli kasta ut av heimen sin.

Yehonatan Yosef, ein av dei israelske aktivistane, skulda palestinarane for å avvise alle kompromiss.

– Det er problema deira, sa han. Han gjorde det klart at dei jødiske familiane kan gjere kva dei vil med eigedommane dersom avgjerda i høgsterett går i favøren deira.

Onsdag vart 22 palestinarar såra i samanstøytane i nabolaget. Det har vore ei rekkje slike konfliktar om hus og eigedom dei siste åra i Sheikh Jarrah-nabolaget, som ligg rett utanfor murane til gamlebyen.

I slutten av april var det og valdelege samanstøytar. Minst 105 palestinarar skal ha blitt skadde i samanstøytar med israelsk politi i Jerusalem, meldte helsepersonell frå Raude halvmåne. Ifølgje israelsk politi vart 20 politifolk skadde.

FN-topp ber Israel stoppe riving

FNs Midtausten-utsending Tor Wennesland seier at utviklinga «i samband med utkastinga av palestinske familiar i Sheikh Jarrah og andre nabolag i det okkuperte Aust-Jerusalem, er urovekkjande».

– Eg oppmodar Israel til å stanse rivinga av hus og utkastingane i tråd med forpliktingane i folkeretten, sa han.

Israel erobra Aust-Jerusalem saman med resten av Vestbreidda i 1967 og annekterte så byen, noko som ikkje er anerkjent av det internasjonale samfunnet.

SISTE NYTT

Siste nytt