Hopp til innhold

Ny studie: Luftforurensing gjør oss dummere

Høy luftforurensing har trolig en direkte innvirkning på menneskers intelligens, viser en ny studie fra forskere i Kina og USA.

Forurensing i Tangshan, Kina

Luftforurensing i Tangshan, Kina.

Foto: Petar Kudjundzic / Reuters

Forskerne bak studien har testet matte- og språkferdighetene til 20.000 kinesere gjennom fire år, og sammenlignet resultatene med luftforurensingen der de bor.

Konklusjonen er at høy luftforurensing fører til betydelig dårligere prøveresultater. Jo lengre man utsettes for forurenset luft, jo større er innvirkningen på en persons kognitive evner, spesielt på språktestene.

– Forurenset luft kan tilsvare et redusert utdanningsnivå på ett år, noe som er enormt, sier medforfatter Xi Chen ved amerikanske Yale School of Public Health.

Den største effekten ble funnet hos menn som er eldre enn 64, og hos personer med lav utdanning.

– Hvis vi regner ut tapet hos dem, kan det være snakk om et par år, sier Xi til The Guardian.

Studien er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Shanghai

En eldre mann får utdelt munnbind i Shanghai.

Foto: AP

– Relevant for hele verden

Derrick Ho ved Hongkongs polytekniske universitet mener studien viser at forurensing sannsynligvis er årsaken til nedsatte språk- og matteevner, og ikke bare en korrelasjon.

Grunnen er at de samme personene ble fulgt mens forurensingsnivået varierte, og at andre årsaker som genetiske egenskaper og aldring kan utelukkes. Personene som ble testet var fra 10 år og oppover. De fikk 24 standardiserte matteoppgaver og 34 språkspørsmål.

Forfatterne av studien mener derfor at funnene er relevante for hele verden.

Den negative effekten beskrives som gradvis økende, og forskerne anslår at en økning i luftforurensingen på 1 milligram over tre år tilsvarer tap av en måneds utdanning.

Dermed kan det også utgjøre en forskjell på kort sikt, for eksempel med studenter som tar viktige prøver på dager med høy forurensing, mener Xi.

– Det er det samme uansett hvor du bor, sier han.

Kinesiske elever

Kinesiske skoleelever med munnbind på en dag med høy forurensing i Jinan.

Foto: Str / AFP

Kan gi demens

Studien antyder også en økt risiko for demens og Alzheimers sykdom som følge av forurensingen.

– Skaden luftforurensing gjør på aldrende hjerner medfører trolig høye helsemessige og økonomiske kostnader. Disse funksjonene er avgjørende for eldre når de skal gjøre daglige ærender og ta viktige økonomiske avgjørelser, sier Xiaobo Zhang ved Peking-universitetet til CNN.

WHO har anslått at 92 prosent av verdens befolkning puster helseskadelig luft, og at over ti prosent av alle dødsfall kan knyttes til forurensing.

Unicef har tidligere lagt frem forskning som viser at forurensing kan gi hjerneskader hos barn.

SISTE NYTT

Siste nytt