Hopp til innhold

Rapport: Sju milliarder lever med usunn luft

Luftforurensing er nå verdens fjerde største årsak til tidlig død, mener forskerne bak rapporten.

Flere millioner spedbarn i verden bor i områder med farlig høy luftforurensning

En mann på sykkel dekker ansiktet i den tykke smogen i New Delhi i India.

Foto: Altaf Qadri / AP

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Totalt sju milliarder mennesker bor i områder med såpass mange små partikler og forurensing i luften at det regnes som usunt. Det viser en ny rapport fra det amerikanske Health Effects Institute. I oversikten «State of Global Air 2018» skriver forskerne at 95 prosent av verdens befolkning bor i områder hvor luftkvaliteten er dårligere enn det Verdens helseorganisasjon, WHO, anbefaler.

Cristina Guerreiro

Forskningsdirektør Cristina Guerreiro i avdelingen for avdeling for miljøeffekter og bærekraft hos Norsk institutt for luftforskning

Foto: Ingar Næss / NILU

Selv om det er usikkerhet rundt hvordan man beregner helseeffektene av luftforurensing i et globalt perspektiv, mener Forskningsdirektør Cristina Guerreiro i avdelingen for avdeling for miljøeffekter og bærekraft hos Norsk institutt for luftforskning, at tallene kan stemme.

– Ja, det er veldig høye tall, men denne studien er høyst troverdig og sammen med lignende studier fra WHO det beste globale estimatet som finnes.

Til sammen mener forskerne at luftforurensning og helseproblemer som følge av dette kan ha bidratt til 6,1 millioner tidlige dødsfall.

Svært varierende luftkvalitet

Luftforurensing består gjerne av flere elementer, både små partikler og forskjellige typer gasser. Sammensetningen og mengdene av disse varierer fra sted til sted. I Oslo har blant annet strøsand ført til høy luftforurensing denne våren.

Analysene viser at halvpartene av alle dødsfallene som kan knyttes til forurensing skjedde i India og Kina.

– I Europa og Nord-Amerika har det skjedd en forbedring, mens i land med stor økonomisk vekst og svak miljøpolitikk går utviklingen feil vei. Om vi ser hele verden under ett går utviklingen dessverre i feil retning og problemet blir verre. I tillegg blir befolkningen generelt eldre og flytter til byene, noe som forverrer helseeffektene av luftforurensning ytterligere, sier Guerreiro.

I tillegg til utendørs forurensing har forskerne gjort et estimat på hvor mange som i tillegg får i seg partikler og forurensing fra brenning av brensel som ved, kull eller kumøkk. Forskerne mener rundt 2,5 milliarder mennesker er utsatt for slik dobbel-forurensing.

Svevestøvforurensing

Kartet viser antall mikrogram (µg) svevestøv per kubikkmeter. Jo mørkere farge, jo mer forurenset er luften.

Foto: State of global air

Vet lite om nye kjemikalier

De amerikanske forskerne har i hovedsak tatt for seg fint støv. Guirereiro mener det kan være andre typer forurensing vi ennå ikke kjenner effektene og konsekvensene av.

– Dessverre kan det finnes andre viktige effekter fra forurensning som også har veldig store men dessverre ikke målbare effekter. Dette kan for eksempel knyttes til eksponering til stadig flere tusener nye kjemikalier som blir introdusert i markedet og miljøet hvert år, men som man ikke kjenner helseeffektene av.

SISTE NYTT

Siste nytt