Norske selskaper vil inn i israelsk forsvarsindustri

To av Israels største produsenter av forsvarsmateriell er i samtaler med norske selskaper om et samarbeid. Det er problematisk, mener seniorforsker ved PRIO, Marte Heian-Engdal.

Norske selskaper vil inn i israelsk forsvarsindustri

Norsk-Israelsk Handelskammer bekrefter at norske selskaper er i forhandlinger med to av Israels største produsenter av forsvarsmateriell, Elbit Systems og Israel Aerospace Industries.

Foto: David Cohen

– Gjennom denne formen for samarbeid er norske selskaper med på å gjøre Israel i stand til å opprettholde sin ulovlige okkupasjon. Det er betenkelig, men jeg er egentlig ikke så overrasket. Israel gjør stort sett som de vil og det får sjelden betydelige konsekvenser. Norske selskaper burde holde seg unna israelsk forsvarsindustri, sier Heian-Engdal.

Marte Heian-Engdal, forsker UIO

Seniorforsker ved PRIO Marte Heian-Engdal mener norsk næringsliv er med på å gjøre Israel bedre rustet til å okkupere palestinske områder.

Hun presiserer at handel mellom Norge og Israel innenfor det sivile markedet er postivt, men at et samarbeid innenfor forsvarsindustrien vil bli svært omstridt.

– Okkupasjonen av de palestinske områdene er folkerettsstridig. Alle former for norsk bistand som gjør dette mulig er uheldig. Det norske lovverket bør brukes for å sette en stopper for et slikt samarbeid, mener Marte Heian-Engdal.

Bekrefter samarbeid

Norsk-Israelsk Handelskammer bekrefter at norske selskaper er i forhandlinger med to av Israels største produsenter av forsvarsmateriell, Elbit Systems og Israel Aerospace Industries.

Til sammen har de to aktørene mer enn 28.000 ansatte, og leverer eksempelvis rakettsystemer, overvåkingsteknologi og droner både til det israelske forsvaret og andre kunder over hele verden.

– Er ikke et samarbeid mellom norske selskaper og israelsk forsvarsindustri etisk utfordrende? Israel er jo en okkupasjonsmakt?

Dag Abrahamsen

Dag Abrahamsen er leder for Norsk-Israelsk Handelskammer og mener forhandlingene er uproblematisk.

Foto: David Cohen

– Dette er uproblematisk. De israelske konsernene har ofte inndelt virksomheten i sivile og militære seksjoner. Her er det snakk om et samarbeid innenfor sivil sektor, forteller Dag Abrahamsen, leder for Norsk-Israelsk Handelskammer.

De norske selskapene kan ikke eksportere våpen eller ammunisjon til Israel, men ønsker å samarbeide med israelske aktører i produktutvikling og være en salgskanal inn mot Norge.

Vil inn i det norske markedet

De norske aktørene ønsker ikke å uttale seg om dialogen eller samarbeidet med den israelske forsvarsindustrien, men Norsk-Israelsk Handelskammer bekrefter at det er forhandlinger.

– Israel er kringsatt av fiender. Vi må begynne å se på Israel som et land, ikke bare et begrep. De har ny teknologi og et næringsliv vi kan dra nytte av, også innenfor forsvarssektoren. Jeg ser på dette som problemfritt, men det blir opp til Utenriksdepartementet og politikerne og ta stilling til dette samarbeidet, sier Abrahamsen.

Nir Salomon

Utviklingsdirektør Nir Salomon i Israel Aerospace Industries bekrefter at de snuser på det norske markedet.

Foto: David Cohen

Ved Israel Aerospace Industries bekrefter utviklingsdirektør Nir Salomon at det norske markedet vil være svært interessant. Særlig ser israelerne muligheter for å selge droner og ubemannede fly til Forsvaret, politiet eller sivile aktører.

– Det er mange muligheter for et samarbeid, men vi vil ikke kommentere hva slags dialog vi har med eventuelle norske samarbeidspartnere. Vi snakker aldri om slike prosesser, forteller Salomon.

SISTE NYTT

Siste nytt