Hopp til innhold

New Zealand vil ta imot klimaflyktninger

New Zealand vil på FNs klimatoppmøtet i Bonn jobbe for å få en egen visumkategori for klimaflyktninger. Flere mennesker fra øystater i Stillehavet har søkt visum i landet, fordi havet stiger som følge av klimaendringene.

TUVALU-UN-CLIMATE-WARMING-FILES

HAVET STIGER: Nesten halvparten av øystaten Tuvalus innbyggere bor på atollen Funafuti som trues av havnivåstigning som følge av klimaendringer.

Foto: TORSTEN BLACKWOOD / AFP

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Fiji er vertskap for klimatoppmøtet i Bonn, og landet er ekstremt sårbart for klimaendringer. Fiji har måttet flytte 42 landsbyer som følge av at havet stiger, og flere øyer i Stillehavet står i fare for å forsvinne som følge av klimaendringene.

Den nye statsministeren Jacinda Ardern, har utpekt kampen mot klimaendringer som en av de viktigste sakene.

Landet har fått en egen klimaminister fra partiet De Grønne som under valgkampen lovet 100 visa til klimaflyktninger. Han sier til Radio New Zealand at de vurderer å opprette egne visum for å kunne ta imot klimaflyktninger fra Stillehavet, og det vil han også ta opp på klimatoppmøtet i Bonn, skriver avisa The Guardian.

– Vi vil jobbe for å få til dette sammen med øystatene i Stillehavet, sier klimaminister James Shaw.

Se NRKs reportasje fra Fiji om folk som må flytte pga klimaendringene:

Klimaendringene fører til at havnivået stiger. På Fiji må minst 40 landsbyer flyttes.

Klimaflyktninger fikk avslag

Utspillet kommer etter at New Zealands immigrasjonsdomstol avviste søknaden til to familer fra øystaten Tuvalu som søkte om flyktningestatus på grunn av klimaendringene.

Familien argumenterte med at økt havnivå, mangel på rent vann og Tuvalus høye arbeidsledighet var grunnlag for asyl.

Men domstolen mente at de ikke var i fare for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller medlemskap i en politisk eller religiøs organisasjon som er noen av kravene i FNs flyktningekonvensjon for å få flyktningestatus.

Ekspert på miljølovgivning, Alberto Costi ved Victoria Universitetet, sier til avisa The Guardian at dagens flyktningekonvensjon ikke gir opphold til miljøflyktninger.

– Før vi begynner å diskutere tekniske løsninger på visumkategorier, må det viktigste prinsippet være at folk som har flyktet fra økt havnivå, behandles med verdighet, sier Shaw til avisa New Zealand Herald.

Sendt tilbake

I 2014 søkte Ioane Teitiota fra øystaten Kiribati som den første i verden om å bli akseptert som klimaflyktning i New Zealand.

Han fikk avslag og ble returnert til hjemlandet året etter.

Den nye regjeringa har som mål å bli et av de fremste landene i kampen mot klimaendringer og har satt som mål at landet skal bli karbonnøytralt innen 2050.

Klimaminister Shaw håper verdens innsats mot klimaendringer skal føre til at det blir færre klimaflyktninger fra Stillehavsøyene i framtida.

Hvis utslippene av klimagasser fortsetter på samme nivå som i dag, vil havet rundt Fiji kunne stige med 60 centimenter innen år 2100, ifølge prognoser fra FNs klimapanel.

Les mer: Fiji-representant om klimasøksmål: – Dere leter etter olje, mens vi drukner

SISTE NYTT

Siste nytt