Hopp til innhold

Europa søker nye astronauter – oppfordrer kvinner til å søke

For første gang på 11 år søker Den europeiske romorganisasjonen etter nye astronauter. Helst bør du ha to mastergrader eller mer for å få lov til å spenne på deg romdrakten.

Astronaut i vektløs tilstand utenfor romstasjon som sirkler over jorden.

Vektløs: Astronaut utenfor romstasjon som sirkler over jorden.

Foto: NASA TV

Ingen fra Norge har ennå klart å komme gjennom nåløyet og stå igjen etter utvelgelsen til Den europeiske romorganisasjonen. Snart kan det bli en endring på det.

Fra 31. mars kan alle norske statsborgere med riktige kvalifikasjoner søke om å bli en av de neste europeiske astronautene, skriver Norsk Romsenter.

Den som får jobben kan bli første nordmann til å gå på månen.

Håper på flere kvinnelige søkere

Anne McClain utenfor Den internasjonale romstasjonen

Anne McClain utenfor Den internasjonale romstasjonen

Foto: NASA / Reuters

Norge deltar i Europas romprogrammer, og er ett av 22 medlemsland hvor innbyggerne kan søke jobb som astronaut.

Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Romsenter.

Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Romsenter.

Foto: Norsk Romsenter

I dette opptaket legger ESA mye vekt på mangfold, og håper at mange flere kvinner vil søke enn ved tidligere opptak, skriver Norsk Romsenter.

– Ved forrige astronautopptak var det 16 prosent kvinner som søkte, og kjønnsbalansen i ESAs astronautkorps er skjev.

– Jeg er sikker på at det er mange norske kvinner som oppfyller ESAs krav, og jeg oppfordrer dem sterkt til å søke, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

ESA har også et ønske om at personer med nedsatt funksjonsevne kan bli astronauter.

Mens de jobber med løsninger som legger til rette for opphold i verdensrommet, vil para-astronauter kunne bli valgt ut som en del av reservestyrken deres, som kan bli innkalt ved behov.

Månen er målet

Landingsfartøyet Eagle på månen

Landingsfartøyet Eagle på månen

Foto: Neil Armstrong

For første gang siden 1970-tallet er månen i sentrum.

USA og Europa skal bygge en ny romstasjon som skal gå i bane rundt månen, kalt Gateway. Denne skal bli utgangspunktet for å igjen lande astronauter på månen og kanskje også bygge en base der.

– Utforskningen av rommet går inn i en ny fase der månen og etter hvert Mars er målet for bemannede romferder. Det åpner for interessante og utfordrende teknologioppgaver, der Norge har sterke miljøer som kan bidra til utviklingen, sier Hauglie-Hanssen.

Omfattende krav for å kunne bli astronaut

Astronauttrening

En astronaut i trening under vann

Foto: NRK

For å i det hele tatt bli vurdert til stillingen er du nødt til å innfri en rekke krav. For mange som sitter med en drøm om å reise ut i verdensrommet, er ESAs liste over nødvendige kvalifikasjoner trolig en stor skuffelse å lese gjennom.

Først er du nemlig nødt til å ha fullført utdanning på mastergrad-nivå. Tidligere europeiske astronauter har vært leger, piloter, ingeniører og vitenskapsfolk.

Det stilles ikke krav om at fremtidige astronauter skal ha bakgrunn fra disse yrkene, men det kan ifølge Norsk Romsenter være en fordel å ha bakgrunn fra teknologi- og realfag. For å kunne søke må du ha minst tre års erfaring fra fagfeltet ditt.

ESA skriver på sine nettsider at en doktorgrad eller en ekstra mastergrad blir sett på som et pluss i utvelgelsesprosessen.

Astronaut Sunita L. Williams jobber på utsiden av ISS.

Astronaut Sunita L. Williams jobber på utsiden av ISS.

Foto: NASA / AP

I tillegg til disse kravene må du være i fysisk god form og ha godt syn. Her må du kunne fremlegge en legeattest fra en flylege.

Selv om astronautyrket innebærer en rekke fysisk tunge oppgaver stilles det ikke krav om en atletisk eller ekstremt trent kropp. Dette kan ifølge ESA virke mot sin hensikt når man skal leve i vektløs tilstand.

Den øvre aldersgrensen for å kunne bli astronaut er 50 år.

SISTE NYTT

Siste nytt