Hopp til innhold

Villig til å stenge fylkesvei og evakuere folk og dyr for å realisere norsk romdrøm

Flere hundre arbeidsplasser går tapt når flystasjonen i Andøy stenger dørene. Nå jobbes det på høygir for å få på plass nye jobber og vinne viktig romkappløp.

Andøya Spaceport, ny tegninger

NY SATELLITT-BASE: På Andøya Space i Nordland jobbes det på spreng med planene om en base for oppskyting av satellitter i bane rundt jorda. Slik ser man for seg hvordan Andøya Spaceport kan bli, med utskytingsrampene på land.

Foto: Multiconsult

Andøya Space har som mål å bli først i Europa til å skyte opp små satellitter.

Disse små satellittene brukes til kommunikasjon, jordobservasjon og navigasjon.

En ny satellitthavn vil sette Norge på kartet som en fullblods romfartsnasjon, og potensielt kunne skape flere hundre nye arbeidsplasser.

I dag finnes det ikke noen base i Europa for å skyte opp små satellitter, men både Sverige, Skottland og Portugal jobber for å bli hovedsete for satellittoppskyting i Europa.

Norge håper å bli først, og i fjor bevilget regjeringen 365 millioner til milliardprosjektet Andøya Spaceport.

Men fortsatt er det skjær i sjøen. Og nå haster det med å komme i gang.

Endret tegningene to ganger

Den opprinnelige planen var å bygge en molo ut i sjøen ved Børvågen og plassere to oppskytingsramper på en steinfylling ved enden av moloen.

Andøya Space Port

Den opprinnelige planen var å lage en molo ut i sjøen og plassere oppskytingsramper ved enden av moloen.

Foto: NORCONSULTS FAGRAPPORT SAMFUNN

Men planen ble forkastet. Årsaken er at det vil ta lang tid og koste mye penger å bygge.

I tillegg vil de to planlagte oppskytingsrampene i sjøen stå for tett, ifølge Andøya Space sine egne utregninger.

Nå vil de bygge tre ramper på land for å korte ned byggetiden.

Det er ikke problemfritt.

Flyttingen betyr at et større landareal kommer inn i sikkerhetssonen rundt oppskytingsrampen. I dette området kan en ulykke eller en eksplosjon i forbindelse med oppskyting føre til skade.

I Børvågen vil en slik sikkerhetssone gå inn over fylkesvei 7698.

Det betyr at veien må stenges i noen timer hver gang en satellitt skal skytes opp.

Det er også bønder i kommunen som har sauer på beite innenfor sikkerhetssonen, og det er også hytter i område.

I ytterste konsekvens må de sankes inn og hytteeierne evakueres når satellittene skal skytes opp.

I tillegg er det kulturminner i området. NRK har også tidligere fortalt at Andøy risikerer også å miste statusen som én av 18 Nasjonale turistveger når anlegget blir en realitet .

Oversiktsbilde Andøya flystasjon

Det var Forsvarets forskningsinstitutt som etablerte Andøya Rakettskytefelt, som det først het. Navnebyttet til Andøya Space Center fant sted først i 2014. I dag er navnet endret til Andøya Space.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Håper på byggestart til våren

De nye planene bryter også med arealplanen til kommunen. Derfor vil de søke om dispensasjon fra planene.

Når kulturminner og fylkesveier berøres, kommer Nordland fylkeskommune inn i bildet.

Da de fikk den nye planen på sitt bord før jul var rådet til kommunen å si nei.

Det var nettstedet VOL, som først omtalte at Nordland fylkeskommune gikk imot planene.

I etterkant har det vært dialog mellom Andøy Space, Andøy kommune og fylkeskommunen.

Andenes, Andøya i Vesterålen, Nordland.

Staten ved Næringsdepartementet eier 90 prosent av Andøya Space, mens Kongsberggruppen eier de siste 10. Det er her på Andenes i Andøy man nå vil satse på satellitter med friske midler fra staten.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Andøya Space har nå tilpasset planene slik at kulturminnene likevel ikke blir berørt. Det samlede arealet man hadde tenkt å bruke er også redusert.

– Det synes vi var en god løsning, sier seksjonsleder for Kulturminner i Nordland, Geir Davidsen, til NRK.

Fylkeskommunen råder imidlertid kommunen til å stille noen vilkår for dispensasjonen:

Fylkesveien fra Nordmela er det ikke funnet noen løsninger for.

– Den må nok stenges ved oppskyting, men det ville også ha skjedd med de opprinnelige planene. Nå kan det bli en noe lengre stenging, men det er gode omkjøringsmuligheter, sier administrerende direktør Odd Roger Enoksen ved Andøya Space.

På Andøya har de planlagt den første oppskytingen høsten 2021. Koronasituasjonen har imidlertid utsatt det hele til første kvartal i 2022.

Enoksen understreker at det haster med et positivt svar fra kommunen, slik at byggingen kommer i gang til våren.

Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center.

Odd Roger Enoksen ved Andøya Space sier han har vært i møter med fylket, og at de tilpasser planene litt.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Hvis ikke må det gjennomføres en helt ny runde med reguleringsendring, som vil medføre nye utredninger, ny papirmølle, nye høringer og en helt ny avstemning. Det vil kunne forsinke første oppskyting til 2023.

Da kan britene og svenskene ha tatt Andøya igjen. En eventuell utsettelse kan ha skremt kundene bort, ifølge Enoksen.

– Viktig for Andøya

Andøy-samfunnet ble som kjent hardt rammet da det i 2016 ble bestemt at Andøya flystasjon skal legges ned.

Ordføreren er klar på at mye står på spill. Mandag fikk kommunen den nye søknaden.

Rakettrampe på Andøya Space Center

Så langt har det vært skutt opp forskningsraketter med formål å studere blant annet nordlys fra Andøya. Nå vil selskapet bygge romhavn for satellitter. 

Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

– Vi tar sikte på å behandle den i kommunestyret i starten av februar, sier ordfører Andøy-ordfører Knut Andreas Nordmo (Sp)

Han tror verken vei eller utfordringer med beitende sauer vil by på nevneverdige problemer for den nye romhavnen.

– Vi skal jobbe godt for å finne gode løsninger for alle parter. Husdyrene beiter i området kun noen få måneder i året. Hyttene er heller ikke befolket til enhver tid. Når det gjelder fylkesveien, finnes det to omkjøringsmuligheter, sier Andøy-ordføreren.