Hopp til innhold

Kripos vil avhøre Andrej Medvedev

Mannen som rømte til Norge fredag, må sees på som en krigsforbryter, mener Den ukrainske forening i Norge. Nå vil Kripos avhøre Medvedev.

Andrej Medvedev

VENTER UTLEVERINGSBEGJÆRINGER: Helsingforskomiteen tror avhopper Andrej Medvedev vil bli begjært utlevert av land som har Wagner-gruppen på terrorlista.

Foto: Gulagu.net

Kripos er i kontakt med Andrej Medvedev og hans forsvarer, og ønsker å gjennomføre avhør av ham i den nærmeste fremtid. Medvedev har status som vitne, melder Kripos i en pressemelding.

– Han skal i utgangspunktet avhøres som vitne, opplyser hans forsvarer Brynjulf Risnes til NRK.

Brynjulf Risnes

Brynjulf Risnes er forsvarer for Andrej Medvedev.

Foto: Morten Jentoft / NRK

Medvedev er ikke siktet for krigsforbrytelser, men er siktet for ulovlig grensepassering.

Russiske Andrej Medvedev har forklart at han var med i den beryktede Wagner-gruppen, men nekter for å ha deltatt i krigsforbrytelser.

– Han har selv fortalt at han har vært med i Wagnergruppen, og det er interessant for Kripos å få mer informasjon om denne perioden, står det i pressemeldingen fra Kripos.

Kripos har det nasjonale ansvaret for etterforskning av krigsforbrytelser i Norge, og deltar også i den internasjonale etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina, ved Den internasjonale Straffedomstolen ICC.

Uavklart skyteepisode

Medvedev har forklart at han har vært vitne til massehenrettelser, men at han selv bare deltok i vanlige stridshandlinger. Forsvareren har også tidligere understreket at han ikke har har noen indikasjoner på at mannen er farlig eller har mishandlet fanger,

Medvedev har overfor norsk politi sagt at han ble beskutt fra russisk side under flukten til Norge.

– Politiet etterforsker alle aspekter ved hendelsen og hans forklaring. Saken er fortsatt under etterforskning. Hvorvidt det er avfyrt skudd vet vi ikke ennå, men det er ikke framkommet noe så langt som tyder på at det er skutt over grenselinja, sier Sølve Solheim, operativleder for grensekontroll.

Sølve Solheim fra Finnmark politidistrikt inne på et kontor på politistasjonen.

Operativleder for grensekontroll, Sølve Solheim, i Finnmark politidistrikt.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Narres til tjeneste

– De som melder seg til tjeneste for Wagner-gruppen, vet hva de gjør, sier talsperson for Den ukrainske forening i Norge, Natalia Ravn-Christensen.

Det var før sommeren at Medvedev skal ha skrevet kontrakt med Wagner-gruppen. Da satt han i fengsel i Russland. Men ifølge hans forsvarer, Brynjulf Risnes, gikk det ikke lang tid før han innså at han var med på noe helt annet enn det han var forespeilet.

– De ble utstyrt med lette geværer og skulle kjempe mot tanks. Han oppfattet hele prosjektet som meningsløst, sier Risnes.

– Han må selvfølfølgelig straffes, for han er en forbryter. En Wagner-soldat må straffes, sier Ravn-Christensen.

Wagner-gruppen fremmer Putins interesser om å destabilisere vesten og orkestrere en ny kald krig. Hvem står egentlig bak den private skyggehæren?

Wagner-gruppen fremmer Putins interesser om å destabilisere vesten og orkestrere en ny kald krig. Hvem står egentlig bak den private skyggehæren?

Forsvarer Risnes har forståelse for synspunktet. Men argumenterer for at den russiske befolkningen får dårlig informasjon og at mange «narres inn på falske premisser.»

– Da må man likevel verdsette de som deserterer, og som oppdager at dette var feil.

Medvedev skal være forberedt på reaksjoner, blant annet fra ukrainere i Norge.

– Det er viktig at han og vi som prøver å hjelpe han er veldig tydelig på at vi forstår den typen reaksjoner. Han har et ønske om å hjelpe, sier Risnes.

Blant annet har han sagt seg villig til å vitne for alle som skulle ønske det.

Les også Wagner: Nyttige og brysomme leiesoldater

Det er ikke mange bilder som kan forbinde Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin direkte med krigen i Ukraina. Men her er han på en kirkegård utenfor St. Petersburg, etter å ha detatt i begravelsen av en av sine leiesoldater. 24. desember 2022.

Ravn-Christensen i Den ukrainske forening synes det er positivt at han vil gi fra seg informasjon.

– Vi ser på ham som en forbryter, som selvfølgelig skal dømmes. Enten ved en internasjonal domstol eller i Ukraina. Vi synes Norge skal garantere sikkerheten hans, slik at han får mulighet til å gi informasjonen om andre krigsforbrytere, og kan vitne. Det er viktig. Det er også viktig at Norge samarbeider tett med Ukraina i denne saken.

Kan ikke returneres til Russland

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, sier det ikke er noen automatikk i at russeren får asyl i Norge. Først må myndighetene finne ut om han snakker sant om hva han har gjort i krigen i Ukraina.

– Men han kan ikke sendes tilbake til Russland, fordi behandlingen av desertører fra krigen, og spesielt Wagner-gruppen, er voldsomt brutal der. Så veien nå må være å bringe på det rene om han har begått forbrytelser i krigen, sier Egenæs til NRK.

Avdelingsleder i Den norske Helsingforskomité, Aage Borchgrevink, mener Medvedev er et veldig interessant vitne.

– Ikke bare for ting han kan ha sett, men også fordi han kanskje kan beskrive kommandostrukturer og identiteter på kommandanter i Wagner-gruppen, som i mange andre land er definert som en terrororganisasjon.

Forfatter Aage Storm Borchgrevink

Aage Borchgrevink er avdelingsleder i menneskerettighetsorganisasjonen Den norske Helsingforskomité.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Å delta i Wagner-gruppen er straffbart i flere land. Borchgrevink ser ikke bort ifra at det kan komme en utleveringsbegjæring på ham fra slike land, blant annet Ukraina.

– Så er det spørsmål om han kan være trygg i Ukraina. Derfra er Wagner-soldater tidligere blitt levert tilbake til Russland i bytte mot andre soldater, og møtt en ublid skjebne.

Borchgrevink tror ikke Medvedev vil bli utlevert til Russland. Det ville bryte mot menneskerettighetene, fordi han risikerer forfølgelse der.

Les også Avviser Wagner-påstand om avhopper: – Dette fester jeg ingen lit til

Andrej Medvedev og Brynjulf Risnes

SISTE NYTT

Siste nytt