Equinor får kritikk for London-reklame

Det britiske reklametilsynet ba Equinor fjerne en reklameplakat fordi man ikke kan antyde at gass er en energikilde med lave karbonutslipp.

Equinor-plakat

Denne plakaten ble klaget inn til det britiske reklametilsynet.

Foto: Equinor

Det var en plakat på T-banestasjonen Westminster i London som ble klaget inn til Advertising Standards Authority (ASA) i Storbritannia.

«Vi er lavkarbonenergien rett over horisonten», står det i overskriften. I teksten under står det at Equinor er Storbritannias største leverandør av importert gass, og en viktig leverandør av vindkraft.

Ifølge ASA er det villedende å antyde at gass har lave karbonutslipp.

De har bedt Equinor om å fjerne reklamen, og det norske selskapet har ifølge Financial Times sagt at de ikke vil bruke den igjen.

– Villeder politikere

Klagen til ASA kom fra organisasjonen Global Witness. I svaret skriver ASA at Equinor hevder de bare ville referere til vindkraft, men erkjenner at reklamen kunne oppfattes på en annen måte.

Murray Worthy, som leverte klagen, viser til FNs klimapanel, som slår fast at gass har de tredje høyeste CO₂ -utslippene etter kull og olje.

– Det finnes ikke noen gass som kan regnes som lavkarbon på samme måte som vindkraft. Disse selskapene må slutte å prøve å villede politikerne, sier Worthy til FT.

Ifølge Equinor var plakaten en del av en verdensomspennende reklamekampanje som allerede er avsluttet.

ASA opplyser at det ikke var nødvendig med et vedtak mot Equinor.

– Vil ikke være utydelige

Kommunikasjonssjef Bård Glad Pedersen i Equinor sier til NRK at plakatene allerede var tatt ned da klagen kom i slutten av juli.

Bård Glad Pedersen

Bård Glad Pedersen i Equinor.

Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

– Kampanjen var allerede avsluttet, men vi har svart at vi vil gjøre det annerledes i fremtiden for å unngå misforståelser. Basert på det fikk vi til svar at ASA anså saken som løst, og at det ikke var nødvendig med noen beslutning fra deres side, sier han.

Ifølge Pedersen var hensikten å kommunisere at Equinor har flere vindkraftprosjekter til havs i Storbritannia.

– Klageren mente den kunne leses som at lavkarbon også var en henvisning til gasseksporten, og ikke bare vind. Det var ikke vår intensjon. Meningen var å peke til det bildet viser, nemlig vindturbiner til havs. Vi svarte derfor at vår intensjon var at overskriften skulle vise til det plakaten handler om, men vi ser at det kan misforstås, sier Pedersen.

Plakaten var en av mange i det Equinor kaller en bred kampanje, der selskapet sier de ønsket å kommunisere at de investerer stort i offshore-vind, men samtidig også få fram at de er en stor gassimportør.

– Samtidig er vi helt åpne om at gass også har CO₂-utslipp, så vi vil ikke være utydelige, sier Pedersen.

Gassetterspørselen i Storbritannia har økt med 50 prosent de siste 30 årene, og har i hovedsak erstattet bruken av kull. Det har ført til en nedgang i utslippene på 38 prosent, skriver FT.

Equinor leverer rundt 20 prosent av Storbritannias gass fra Nordsjøen.

SISTE NYTT

Siste nytt