Hopp til innhold

Eksperter: Derfor kan håpet om fred raskt bli ødelagt

Norske forskere er overrasket over det avtalte møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un. De advarer om at manglende forberedelser og utålmodighet fra amerikansk side raskt kan ødelegge håpet om en fredsavtale.

Donald Trump og Kim Jong-un i bilde på sørkoransk fjernsyn

Donald Trump og Kim Jong-un har begge takket ja til å møtes for samtaler. Nyheten kom svært overraskende da den ble kjent i dag.

Foto: Jung Yeon-je / AFP

Flere av Norges fremste eksperter på Nord-Koreas ble i likhet med resten av verden svært overrasket da det i dag det ble kjent at Donald Trump og Kim Jong-un skal møtes.

– Jeg trodde ikke det skulle skje så fort. At Trump plutselig bare skulle si ja til Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver da han fortalte at Kim Jong-un gjerne ville møte ham, uten gang å ha konsultert sin egen administrasjon på forhånd, det må jeg si kom helt overraskende, sier Stein Tønnesson.

Han er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Journalist og forfatter Sun Heidi Sæbø er spent på om møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un vil bli noe av.

Nord-Korea-ekspert Sun Heidi Sæbø.

– Sør-Korea har lagt grunnlaget

PRIO-forskeren er klar på det historiske møtet, hvis det blir noe av, er Sør-Koreas verk og fortjeneste.

– Det er Sør-Korea som har lagt grunnlaget for kontakten med Nord-Korea. Dette har vært planen til Moon Jae-in helt siden han ble president i fjor, sier Tønnesson, og legger til:

– Så har Moon Jae-in klart å koordinere godt med Trump. Det har vært mange telefonsamtaler og møter mellom de to.

Stein Tønneson

Stein Tønnesson understreker at det er Sør-Koreas president Moon Jae-in som er arkitekten bak de planlagte samtalene mellom Nord-Korea og USA.

Foto: PRIO

Tønnesson mener et møte bør brukes til å bli enige om et forhandlingsopplegg og en tidsfrist for å komme frem til en fredsavtale for Korea ett år eller mer frem i tid. Han er klar på at det også må bygges opp et sekretariat på amerikansk side som faktisk kan forhandle.

– Det er hva man håper på. Men risikoen er jo der for at Trump tror han kan få på plass en fredsavtale allerede om to måneder. Hvis han tror det, og Kim Jong-un spiller med, så kan vi få en avtale som faller på gulvet ved neste krise og så er krigsfaren der på nytt, sier Tønnesson.

Mange hindringer

Også Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), ble overrasket over nyheten om møtet. Han tror det er et spørsmål om tid før problemene melder seg.

Sverre Lodgaard

Sverre Lodgaard fra NUPI tror det kun er et tidsspørsmål før det vil oppstå problemer.

Foto: Nupi / NRK

– Et møte mellom president Trump og Kim Jong-un gir en åpning som inneholder muligheter, men problemene vil melde seg etter hvert, sier Lodgaard.

Han mener det er for sterkt å snakke om «betinget optimisme».

– Dersom de får i stand en omfattende avtale, vil det i best fall ta veldig lang tid å iverksette den, med veldig mange humper i veien og fare for at ting sporer av.

– Dårlig forberedt

Lodgaard mener at Kim Jong-un hittil har opptrådt rasjonelt og forutsigbart. Det er ingen ting som skulle tilsi at han vil trekke seg fra møtet. Lodgaard tror heller ikke at Donald Trump vil avlyse de planlagte samtalene.

– Men man vet aldri med Trump. Narsissismen forklarer mye, kanskje kan «flattery bring him all the way», smiger kan gi resultater. Men USA er dårlig forberedt, USAs spesialutsending for Korea gikk av for to uker siden, og USA har fortsatt ingen ambassadør i Sør-Korea, sier Lodgaard.

– Hva kan komme ut av et slikt toppmøte?

– I beste fall et veikart for den videre prosessen, eventuelt en prinsipperklæring og enighet om å fortsette den diplomatiske prosessen. En erklæring vil ganske sikkert inneholde stans i testingen av raketter og atomstridshoder. Nord-Korea vil kanskje kreve stans i militærøvelser med amerikanske og sørkoreanske fartøy og fly, sier Lodgaard.

Gamle løfter gitt på nytt

USA krever nå at Nord-Korea ruster ned, mens Nord-Korea svarer at det kan gå, forutsatt at de får sikkerhetsgarantier.

Lodgaard påpeker at Nord-Korea hele veien har vært innstilt «å bytte» begrensninger i atomprogrammet mot en forandring i forholdet til USA, men at det nye er at Nord-Korea igjen er villig til «å fryse» atomprogrammet.

– Men også det har skjedd før. Fra 1994 stanset de produksjonen av plutonium i 10 år, av hensyn til pågående diplomati. I tidsrommet 2007 til 2009 startet de også deaktivering av atomprogrammet og gjennomførte 11 av 12 trinn. Men i tida uten forhandlinger eller avtaler, så har de brukt tida godt, sier Lodgaard.

Optimist

Geir Helgesen er forsker ved Nordisk institutt for Asia-studier ved universitetet i København. Han er mer optimistisk enn sine kollegaer i Norge.

Geir Helgesen

Geir Helgesen er forsker ved Nordisk institutt for Asia-studier ved universitetet i København. Han er optimistisk og tror på samtaler mellom Kim Jong-un og Donald Trump.

Foto: NRK

– Dette er den største nyheten som har kommet fra den delen av verden på flere tiår. Vi har jo hatt en situasjon hvor vi fryktet at det kunne ende med krig, så dette er historisk, sier Helgesen.

Han tror både amerikanere og nordkoreanere vil forsøke å bruke avtalen om samtaler til sin fordel.

– Trump vil nok fremstille det som at det er hans harde retorikk som har fått den nordkoreanske lederen til å forstå at det bare var en vei, og det var å legge seg ned for amerikanerne. Kim kan si at det er hans politikk som får USA til å velge dialog fremfor krig, og at atomvåpen fører til fred, tror Helgesen.

Geir Helgesen er derimot ikke i tvil om at samtaler mellom USA og Nord-Korea vil være svært positivt for den amerikanske presidenten.

– Blir det noe av er det en stor seier for Donald Trump. Han vil da ha greid det som ingen amerikanske presidenter har fått til før ham og han har mye å vinne på å gjennomføre samtalene, tror Helgesen.

SISTE NYTT

Siste nytt