David Attenborough (93): Vår forurensing kan bli sett på samme måte som vi nå fordømmer slaveri

Den 93 år gamle klimaforkjemperen og programlederen mener drastiske tiltak må til for å redde planeten, men sier han er optimistisk for framtiden.

David Attenborough under høringen

HØRING: David Attenborough under høringen i parlamentet. Den britiske regjeringen går inn for et juridisk bindende mål om klimanøytralitet innen 2050.

Foto: Handout / AFP

– Folk har begynt å forstå at å kaste plast i havet er fornærmelse, uttalte Attenborough i det britiske parlamentet tidligere denne uken.

93-åringen var til stede under høringen i forbindelse med den britiske regjeringens nye mål om klimanøytralitet innen 2050.

– Kan ikke være radikale nok

Under høringen sa han at folks holdninger kan endre seg raskt, og at dette gir ham tro på framtiden.

Han tror at forurensing snart vil bli like utskjelt som slaveri.

– Det var en tid på 1800-tallet da det var helt akseptabelt for siviliserte mennesker å tro at det var moralsk akseptabelt å eie et annet menneske som slave. Og på en eller annen måte, i løpet av 20 eller 30 år, forvandlet den offentlige oppfatningen av det seg helt, sa Attenborough, ifølge avisa The Guardian.

På spørsmål om år 2050 var raskt nok for å redde miljøet, svarte Attenborough at mente målsettinger ikke nødvendigvis var den beste måten å sette søkelys på problemstillingene rundt miljø.

 David Attenborough

– PROBLEMENE KOMMER: – De problemene som kommer de neste 30 årene er virkelig store og kommer til å forårsake sosial uro, store endringer i måten vi lever på og hva vi spiser. Det kommer til å skje, uttalte han under høringen.

Foto: Mandel Ngan / AFP

– Vi kan ikke være radikale nok til å håndtere problemene vi står overfor for øyeblikket. Spørsmål er: Hva er praktisk mulig? Hvordan kan vi få med oss velgerne i å håndtere disse tingene, uttalte Attenborough.

Tro på framtiden

93-åringen sa at hans generasjon, og generasjonen etter ham, ikke vil oppleve de problemene fremtiden vil bringe.

– De problemene som kommer de neste 30 årene, er virkelig store og kommer til å forårsake sosial uro, store endringer i måten vi lever på og hva vi spiser. Det kommer til å skje, uttalte han under høringen.

Naturhistorikeren og programlederen, kjent fra en rekke prisvinnende naturdokumentarfilmer, sa at unge menneskers holdninger overfor klimaproblemene er en kilde for håp.

– Jeg mistenker at vi akkurat nå er i startfasen av en stor forandring. Spesielt unge folk er drivkraften bak dette.

– God sammenligning

Ola Elvestuen

– Det verden vil se på er; hvordan kunne det være mulig å vente så lenge? Når forståelsen har vært der i 50 eller 70 år, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen om hvordan fremtidige generasjoner vil se på vår tids innsats for klimaet.

Foto: Kristian Elster / NRK

– Det er en god sammenligning når vi ser på de store endringer vi må gjennom. Om det blir den samme moralske fordømmelsen, er vanskelig å si i dag, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen til NRK.

Elvestuen mener slaveriet handlet mer om et grunnleggende menneskesyn som var forkastelig, mens dagens utfordringer er at vi skal gjennom en total samfunnsendring.

– Ettertiden vil nok se på det som like uforståelig, selv om det er annerledes fra den menneskerettighetskampen som kampen mot slaveriet var, sier ministeren.

– Kampen nå er å forhindre en klimakatastrofe

Også miljøvernaktivist og Bellona-leder Frederic Hauge sier han forstår godt hvorfor Attenborough bruker dagen syn på slaveri som analogi når han snakker om fremtidige generasjoners syn på dagens forurensning.

– Den er helt på sin plass, sier Hauge til NRK.

– Jeg tror først og fremst at det at vi ikke handlet når vi hadde kunnskapen, er det som kommer til å fremstå som umoralsk. Vi har hatt kunnskapen om de menneskeskapte klimaendringene i mange år, men vi ser at politikerne nøler og resultatene kommer til å bli svært alvorlige.

Hauge er også enig med Attenborough i at menneskeheten vil måtte tilpasse seg en helt annen måte å leve på de neste 30 årene.

– Ja, jeg tror det. Vi snakker ikke nå lenger om å redde miljøet, kampen nå er for å hindre en klimakatastrofe, sier han.

Den britiske regjeringen går inn for et juridisk bindende mål om klimanøytralitet innen 2050. Blir det vedtatt, blir Storbritannia den første store verdensøkonomien som lovfester dette.

SISTE NYTT

Siste nytt