– Hver femte kvinne i USA utsatt for seksuelle overgrep

Nesten 20 prosent av alle kvinner i USA har blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk, viser en ny amerikansk studie.

Folk på gata i New York

Ifølge en ny studie kan så mange som 1,3 millioner amerikanske kvinner ha blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i løpet av forrige år.

Foto: SPENCER PLATT / Afp

Resultatene i den omfattende undersøkelsen viser at seksuell vold mot kvinner i USA fortsatt utgjør et stort problem, og at problemet er langt mer omfattende enn først antatt.

18, 3 prosent av kvinner i USA sier at de har blitt voldtatt eller utsatt for voldtektsforsøk i løpet av livet. I tillegg svarer én av fire at de har blitt utsatt for vold av partneren, viser resultatene.

Studien, kalt National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, startet i 2010 med støtte fra amerikanske justismyndigheter og forsvarsdepartementet.

– Overraskende tall

Resultatene baserer seg på intervjuer med 16.507 personer og ble offentliggjort onsdag.

– At så mange kvinner har blitt utsatt for voldtekt er slående, og jeg tror det vil overraske mange, sier Linda Degutis til New York Times. Hun har ledet arbeidet med studien.

– Jeg tror ikke vi visste at dette var så utbredt, sier hun.

Ifølge studien kan så mange som 1,3 millioner kvinner ha blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt i løpet det siste året. Det er et langt høyere tall en tidligere beregninger.

Ingen tilsvarende norsk studie

– Tallene fra denne studien er svært høye, sier Irene Catalina Aunan hos DIXI Ressurssenter for voldtatte til NRK.no.

Hun sier at det ikke finnes noen tilsvarende studie utført i Norge. I Norge antas det at mellom 8.000 og 16.000 personer utsettes for voldtekt eller voldtektsforsøk hvert år, viser Voldtektsutvalgets tall fra 2008.

– Disse tallene er fortsatt gjeldende, men tallet er nok ennå høyere. Vi vet at mørketallene er store. Mørketallene er det svært høye blant menn også, som ikke tar kontakt, sier Aunan.

Tabu

Hun sier voldtekt er et stort tabu, og vanskelig å snakke om. Derfor mener Dixi Ressurssenter at informasjon om seksuelle overgrep og voldtekt er svært viktig.

– Dessverre er dette nedprioritert av regjeringen. I 2011 er det ingen undervisning i skolene til barn og ungdom. Mørketallene er store fordi kunnskapen om voldtekt er liten, sier hun.

I 2009 ble anmeldt om lag 1000 voldtekter i Norge. Svært få anmeldelser førte til dom. Også frifinnelsesprosenten er meget høy i voldtektssaker. Det er anslått at under én prosent av alle voldtektsmenn blir domfelt.

– I media blir det fremstilt som om de fleste overgripere er utenlandske. Det gjelder overfallsvoldtekter, men de fleste voldtekter blir begått av norske menn i bekjentskapsvoldtekter eller festrelaterte voldtekter, sier Aunan.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt