19 seksualforbrytere på rømmen

19 personer som er sikta eller dømt for seksuelle overgrep i Norge, har rømt landet og er etterlyst internasjonalt.

Etterlyst interpol

Denne 34 år gamle irakeren ble dømt for en sedelighetsforbrytelse i Askim i 2007, men møtte aldri til soning.

Foto: Interpol

– Det synes jeg er et urovekkende høyt tall, sier bistandsadvokat Trine Rjukan når hun ser tallene Kripos har hentet ut på oppdrag fra NRK.

Per november i år har norsk politi etterlyst 147 personer gjennom Schengen eller Interpol. 19 av dem er sikta, tiltalt eller dømt for sedelighetsforbrytelser med en strafferamme over ett år.

Tilbake sitter ofrene.

– Det å vite at siktede er på rømmen utgjør en meget stor belastning, sier Rjukan.

Stakk av før rettssaken

Hun representerer to kvinner som begge har opplevd at mannen som skal ha voldtatt dem har rømt til utlandet.

En av kvinnene skal ha blitt voldtatt på danskebåten i 2009. Dagen før saken skulle opp i Oslo tingrett i september i år, fikk Rjukan beskjed om at tiltalte hadde stukket av.

Nordmannen befinner seg trolig i et annet europeisk land, og norske myndigheter jobber med å få ham utlevert.

Statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen bekrefter at mannen ikke møtte til rettssaken, men vil ikke si noe om hva de gjør for å få tak i ham eller hvor de tror han er.

– Det kommer jeg ikke til å si noe til pressen om, av hensyn til etterforskningen, sier Guttormsen til NRK.no.

Utløste krise

Ifølge tiltalen skal nordmannen ha slått en kvinne bevisstløs før han voldtok henne.

Bare tanken på å møte tiltalte i retten gjorde henne livredd, og hun brukte mye tid og krefter på å forberede seg psykisk.

– Rettssaken krevde en stor psykisk mobilisering fra hennes side, og et stort apparat med familie, psykolog og fastlege hjalp henne med forberedelsene, sier Rjukan.

Så kom beskjeden om at tiltalte hadde stukket av.

– Det utløste en stor krise for hennes del.

For selv om den antatte gjerningsmannen forlater landet, blir frykten værende hos offeret.

– Mens voldtektsmannen går fri, lever jeg som i et fengsel, fortalte Oslo-kvinnen «Oda» i et intervju med NRK.no sist uke.

Oda anmeldte voldtekt

«Oda» anmeldte voldtekten for at andre kvinner ikke skulle oppleve det samme. I november fikk hun vite at mannen skal ha forgrepet seg igjen. – Jeg fatter ikke at politiet lot ham gå fri.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Antatt serieforbryter på rømmen

Hun er en av seks kvinner som skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av en 33 år gammel iraker. Da mannen skjønte at politiet jaktet på ham, stakk han tilbake til hjemlandet.

Siktede nekter straffskyld og hevder han er villig til å komme tilbake til Norge for å renvaske seg.

Men politiadvokat Kristin Rusdal sier til NRK.no at mannen fortsatt befinner seg i Irak.

Ifølge politiet har siktede fått tilbud om bistand fra ambassaden i Jordan, men 33-åringen skal ikke være villig til å reise dit for å hente de papirene han trenger.

33-åringen er etterlyst over hele verden via Interpol og i Europa via Schengen Informasjonssystem (SIS).

Rømte før soning

I alt er fem av de 19 antatte seksualforbryterne etterlyst via Interpol i tillegg til SIS.

Blant dem er en 34-åring fra Irak som ble dømt for seksuelle overgrep i Askim i 2007.

Da han ikke møtte til soning i 2008 ble han etterlyst i Norge. I august i år ble han også etterlyst via Interpol, der domfelte ligger ute med fullt navn og bilde.

Leder for retts- og påtaleenheten i Follo politidistrikt, Jens Elsebutangen, er likevel svært tilbakeholden med opplysninger.

– Av hensyn til etterforskningen er det ikke alt jeg ønsker å gå ut med, sier han til NRK.no.

Aktive etterlysninger

Heller ikke Kripos ønsker å gi detaljer om de 19 personene som er etterlyst for sedelighetsforbrytelser, men opplyser at det dreier seg om både norske og utenlandske statsborgere.

Det er politidistriktene som selv etterlyser personer gjennom SIS, mens Kripos’ såkalte Sirene-kontor er det nasjonale kontaktpunktet for utveksling av informasjon.

I alt er 147 personer ettersøkt av norsk politi, men ifølge Kripos er det vanskelig å si noe om utviklingen over tid.

– Tallene sier kun noe om antallet aktive norske etterlysninger på nåværende tidspunkt. Tallet er derfor ikke i seg selv sammenliknbart med noe annet, da tallet ikke sier noe om tidspunktet for når etterlysningene ble registrert, skriver kommunikasjonsrådgiver Leiv-Rune Gully i en e-post til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger