Hopp til innhold

– Eurokrisen gir mer ekstremisme

EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso mener det er på tide at medlemslandene begynner å jobbe sammen for å komme seg ut av krisen.

Jose Manuel Barroso

Jose Manuel Barroso i Strasbourg onsdag.

Foto: VINCENT KESSLER / Reuters

Barroso holdt sin årlige tale om EUs tilstand i Strasbourg onsdag, og benyttet muligheten til å kjefte på EU-lederne.

– Myndighetenes manglende evne til å svare effektivt på den økonomiske utviklingen gir næring til populisme og ekstremisme både i Europa og andre steder, sier han.

Barroso fastholdt at en stabilisering av euroen er den mest presserende utfordringen, men redegjorde for et ønske om et enda tettere samarbeid mellom EU-landene.

– Europa trenger en ny retning. Det nåværende EU må utvikle seg videre, og bør bevege seg mot en føderasjon av nasjoner. Samlet suverenitet betyr mer makt, ikke mindre, sier han.

Barroso mener også at EU bør ha muligheten til å bryte inn i militære konflikter dersom det blir nødvendig.

Barroso understreket at han ikke etterlyser en superstat, men en demokratisk føderasjon av nasjoner som kan takle sine felles problemer gjennom en felles suverenitet.

– Opprettelsen av en slik føderasjon vil til slutt kreve en helt ny traktat, sier han.

Les også: – Euroen er ikke reversibel
Les også: – Mer tid fører bare til mer gjeld

Innfører bankunion

EU-kommisjonen vil også ta grep for å få ordnet opp i finanskrisen, og vil begynne med en ny bankunion.

Fra nyttår skal Den europeiske sentralbanken føre tilsyn med alle de 6000 bankene som finnes i eurosonen. Barroso ber alle aktører respektere ESBs uavhengighet.

– Krisen har vist oss at bankene blir transnasjonale, mens tilsynet fortsatt er nasjonalt. Når det går galt, er det skattebetalerne som må betale. Derfor trenger vi en felles tilsynsmekanisme, sier han.

Tilsynet skal sørge for at banker som viser tegn til problemer skal få en advarsel og råd om hvordan situasjonen kan endres.

Dersom det ikke fører fram, kan ESB frata banken retten til å drive bankvirksomhet.

Samtidig skal redningspakker kunne gis direkte til banker i stedet for å bli sluset gjennom landets myndigheter. Den nye ordningen vil redusere rollen til European Banking Authority (EBA), som ble satt sammen etter finanskrisen i 2008.

– I fremtiden bør ikke bankenes tap bli til folkets gjeld, noe som sår tvil om den økonomiske stabiliteten til et helt land, sier Barroso.

EU-landene som står utenfor eurosonen kan også bli en del av ordningen dersom de ønsker det, opplyser Barroso. Banker i disse landene som har datterselskaper i eurosonen vil uansett tilhøre den nye bankunionen.

Les også: Tysk domstol godkjente EUs krisefond
Les også: Jubel på børsene i eurosonen

SISTE NYTT

Siste nytt