Vinden stopper ferje

Ferjesambandet mellom Skei og Gutvik på Namdalskysten er innstilt på grunn av kraftig vind.