Hopp til innhold

Vil verne våre viktigste vassdrag

Naturvernforbundet går til kamp for å hindre kraftutbygging i tre av Norges viktigste vassdrag.

Trongfossen

Trongfossen er den siste uberørte fossen i elva Namsen. Her kan det bli kraftutbygging hvis politikerne i kommunen får det som de vil.

Foto: Kjartan Trana / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima
Nedre Otta.

– Nedre Otta representerer svært store naturverdier og fritidsfiske i særklasse, og er selve padledrømmen med hele fire rafteselskaper i virksomhet, sier talsperson for Vern nedre Otta Lisbeth Giverhaug.

Foto: Ole Morten Fossli

– Med 600 vassdrag i kø for konsesjonsbehandling, er det meningsløst å ødelegge de aller mest verdifulle, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

I morgen møter Haltbrekken på vegne av flere motstandere olje- og energidepartementet, klima- og miljødepartementet og Nikolaj Astrup fra energi- og miljøkomiteen for å forhindre kraftutbygging.

Her skal de kjempe for Trongfossen i Nord-Trøndelag, Nedre Otta i Oppland og Ullsfjorden i Troms. Alle disse stedene vurderes det kraftutbygging.

– Vi håper å overbevise ledelsen i begge departement om at dette er vassdrag som er så verdifulle at de må spares mot utbygging, sier Haltbrekken.

Penger over natur

Haltbrekken mener kraftutbygging vil være svært ødeleggende for disse vassdragene. Lokale politiske krefter har vært forkjempere for kraftutbygging i blant annet Trongfossen, og Haltbrekken frykter penger rår over naturen i mange av disse tilfellene.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, vil kjempe for vassdragene.

Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX

– Vi frykter at det er kortsiktige hensyn til pengeinntekter som gjør at man ikke ønsker å ta vare på disse fantastiske naturskattene. Samtidig vet vi at NTE (Nord-Trøndelag E-verk) har en rekke konsesjoner de ikke har bygd ut ennå. Da blir det litt merkelig å presse på for enda en utbygging.

Naturvernforbundet vil også løfte saken i Stortinget for å skaffe mer debatt rundt Norges vassdrag.

– Dette er vannkraftsaker som har betydelig nasjonal interesse. Det er et enormt press på elvenaturen i Norge i dag med over 600 søknader om vasskraftutbygginger. Da må man i hvert fall spare de mest sårbare og verdifulle områdene.

Trumfer økonomisk gevinst over det å ta vare på naturen?

– I altfor stor grad er det slik, sier Haltbrekken.

Frykter for namsblanken

Småblank

Typiske kjennetegn på småblank er de få prikkene på gjellelokket, den har ingen rødfarge på fettfinnen, slik ørret i elva vil ha.

Foto: Kjartan Trana / NRK

En annen frykt for kraftutbygging i Trongfossen er fisken Namsblank som kun finnes i de øvre delene av Namsen. Skjer en utbygging, vil det spøke for fisken.

– Jeg regner den for å være den mest spesielle fiskestammen vi har i norsk fauna, fortalte Ole Kristian Berg, professor ved Institutt ved biologi ved NTNU, for to år siden.

Småblanken eller namsblank som den også kalles, er Europas eneste laksestamme som lever hele livet sitt i rennende ferskvann, ifølge nettstedet Miljøstatus.

– Vi har et særskilt ansvar å ta vare på denne typen fisk, sier Haltbrekken.

På befaring

Olje- og energidepartementet har allerede vært på befaring i Trongfossen i Nord-Trøndelag, for å se på muligheten for kraftutbygging.

– Det er viktig for departementet å se de prosjektene vi saksbehandler. Du får ikke det samme inntrykket av å sitte i departementet som du gjør ved å komme ut og oppleve det i virkeligheten, sier Per Håkon Høisveen, ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet til NRK i slutten av oktober.

Mørketid

– Ullsfjord er et av Norges flotteste fjordlandskap, og er samtidig knyttet opp mot en eventyrlig fjellheim av isbreer, breelver og småvann. Utbyggere vil bygge ut alle de åtte vassdragene på fjordens vestside, vi har ikke råd til å miste et eneste av dem, sier Ragnhild Sandøy fra Naturvernforbundet i Troms.

Foto: Gerd Lockertsen