Hopp til innhold

Frykter for verdens minste laks

Øverst i Namsen lever en unik laksestamme som aldri forlater elva. Bestanden har gått sterkt tilbake, og nå frykter fagfolk følgene av en planlagt kraftutbygging.

En særegen laksestamme lever i de øvre delene av Namsen.

VIDEO: Unik laksestamme i Namsen.

Ole Kristian Berg

Professor Ole Kristian Berg.

Foto: Kjartan Trana / NRK
Småblank

Typiske kjennetegn på småblank er de få prikkene på gjellelokket, den har ingen rødfarge på fettfinnen, slik ørret i elva vil ha.

Foto: Kjartan Trana / NRK
Trongfossen

Trongfossen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Jeg regner den for å være den mest spesielle fiskestammen vi har i norsk fauna, sier Ole Kristian Berg, professor ved Institutt ved biologi ved NTNU.

Han går med elektrisk utstyr for å fiske småblank, en fisk som ble fanget i de øverste delene av elva Namsen da landet steg etter siste istid.

– Da kom det opp fosser som gjorde at det ble stående igjen laks her i den øvre delen. Den gikk ikke ut og laget en ny stamme, dette er verdensrekord, sier Berg til NRK.

Eneste i Europa

Småblanken eller namsblank som den også kalles, er Europas eneste laksestamme som lever hele livet sitt i rennende ferskvann, ifølge nettstedet Miljøstatus.

Fisken har utviklet seg til å bli verdens minste laks, og voksne individer er vanligvis bare 15-20 centimeter lange, ifølge Norsk institutt for naturforskning.

En sju år gammel hunnlaks veier vanligvis mellom 200 og 300 gram.

Småblanken er også lite kjent.

– Vi har vel holdt den litt for oss selv fordi den er såpass spesiell. Vi har vel trodd at den har vært trygg her oppe så lenge mange ikke vet om den, det er ofte vi mennesker som utgjør den største trusselen, sier professoren.

I tilbakegang

Ole Kristian Berg har fulgt småblanken siden 1978. I sommer satte han 40 garn i leveområdene for fisken, resultatet ble bare tre eksemplarer av laksen.

– Det at denne unike ressursen har så gått tilbake var en stor forbauselse både for meg og alle andre som har holdt på med den.

I 2006 ble fisken karakterisert som kritisk truet i Norsk Rødliste.

Småblanken trues blant annet av kraftutbygging. Mye av Namsen er lagt i rør, og for å bøte på dette er det bygget bassenger som gjør at elva beholder litt vann.

– Dette er en typisk terskel som lager et vannspeil som gjør at det ser fint ut kosmetisk. Men den ødelegger fullstendig mulighetene for en strømlevende fisk og for småblanken. Dette er gjort i over halvparten av elva, sier Ole Kristian Berg.

Planer om mer kraftutbygging

Trongfossen er den siste, store utemte fossen i Namsen. Nå har Nord-Trøndelag e-verk (NTE) søkt om å få bygge den ut.

– Undersøkelsene vi har fått gjennomført viser at prosjektet Trongfoss kun berører 0,5 prosent av strekningen namsblanken er på i Namsen, så det er en svært liten del, sier Kenneth Brandsås, direktør i NTE Energi.

– Nå er det opp til myndighetene å vurdere om fordelene er større enn ulempene, sier Brandsås.

Professor Ole Kristian Berg mener at man nå må se på de prosentene av leveområdene som er igjen fordi det meste allerede er brukt.

– I Norge har vi verdens hovedreservoar av atlantisk laks. Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på de artene som er viktige deler av norsk fauna.

Småblank

Småblank fra Namsen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.