Vil skjerpe kravene

Samferdselsdepartementet sier det er nødvendig med bedre rutiner for utbygging etter feilene som er gjort i Løsberga.

Rasfare
Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Vegvesenet vil nå sette ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvorfor det ikke ble laget en geologisk rapport før det ble bestemt å utvide den nye E6en fra to til firefelts veg forbi Løsberga i Steinkjer.

Guri Størvold
Foto: Nancy Blundt / NRK

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Guri Størvold, sier det kan bli nødvendig med en grundigere vurdering før utbygginger i framtida.

- Det viktigste er uansett at man sikrer bedre rutiner i framtida, og det har Vegdirektoratet allerede varslet at de har gjort. Vi kan heller ikke utelukke at vi vil stille nye krav til denne typen prosjekt.

LES HVA VEGDIREKTØREN SVARER HER:

Vil skjerpe rutinene etter ras