Hopp til innhold

Vil satse milliarder i strømnettet

Statnett planlegger utbygging av linjenettet mellom Namsos og Storheia i Åfjord for rundt to milliarder kroner. Men det forutsetter at det blir satset på vindkraft på Fosen.

Kraftlinje-master

Statnett planlegger å bygge en helt ny strømlinje mellom Namsos og Storheia i Åfjord.

Foto: Håvard Wien / NRK

Martha Hagerup Nilsson

Martha Hagerup Nilson er kommunikasjonssjef i Statnett i Midt-Norge.

Foto: Statnett

Statnett er i full gang med planleggingen av å forbedre kapasiteten i strømnettet i Trøndelag hvis det blir satset på vindkraftutbygginger i Åfjord, Roan, Osen og Flatanger de nærmeste årene.

Tar beslutning i juni

– Vi regner med at dette blir avklart neste år, og sammen med utbyggerne vil vi ta en endelig beslutning i juni, forteller kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett.

Hvis strømkundene skal få utbytte av strømmen som de planlagte vindmøllene skal produsere langs kysten av Trøndelag, må linjenettet utbedres kraftig. Derfor ønsker Statnett å bygge to nye stasjoner i Roan og Storheia og en oppgradering av den gamle i Namsos. I tillegg blir det bygd ei ny strømlinje mellom Namsos og Storheia.

– Vi legger planer for investeringer på mellom 1,9 og 2,6 milliarder kroner. Hvis det blir en utbygging, kan arbeidet starte neste høst, mener Hagerup Nilson.

Flere selskaper

I fjor ga Olje- og energidepartementet konsesjon til bygging av både vindparker og kraftlinjer i Midt-Norge. Det er Statkraft, TrønderEnergi. Agder Energi og Nord-Trøndelag E-verk som står bak flere av vindkraftprosjektene på Trøndelagskysten.

Sarepta Energi som eies av TrønderEnergi og Nord-Trøndelag E-verk, har fått konsesjon til å bygge vindkraftanlegg i Roan, på Harbaksfjellet (Åfjord) og på Sørmarkfjellet (Osen og Flatanger). SAE Vind som eies av Statkraft og Agder Energi, har konsesjon for utbygging av Storheia og Kvenndalsfjellet i Åfjord.

Samlet vil disse vindparkene og ei ny strømlinje kreve investeringer på mellom 11 og 12 milliarder norske kroner de neste årene.

Vindmøller

Neste sommer blir det trolig endelig avgjort om det blir en storstilt vindkraftutbygging på Fosen.

Foto: Tariq Alisubh / NRK