Vil legge ned på Ørland

Forsvarssjef Sverre Diesen bekrefter at hans plan er å legge ned driften ved Ørland hovedflystasjon.

Luftforsvarets hovedflystasjon på Ørlandet.
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det sa han under et besøk på flystasjonen torsdag.

Forsvarssjefen var på Ørlandet i forbindelse med den pågående øvelsen Tiger Meet 2007.

I utgangspunktet ønsket han ikke å snakke med media, men etter sterke ønsker fra et samlet pressekorps gikk han med på å møte journalister fra NRK, Adresseavisen og TV 2 til en improvisert pressekonferanse inne på flystasjonen.

Temaet var naturlig nok forsvarsstudien han nylig la fram, der han går inn for å legge ned Ørland hovedflystasjon.

Store ringvirkninger

Dersom Ørland hovedflystasjon blir nedlagt forsvinner 650 arbeidsplasser. Ørland kommune regner med at ringvirkningene vil betyr at omkring 1200 arbeidsplasser blir borte og at 2000 mennesker kommer til å flytte fra Ørland og Bjugn.

Forsvarssjefen medgir at dette gjør inntrykk.

- Det gjør det selvfølgelig, det er som alle slike omorganiseringer eller relokaliseringer. Forholdet er at det er nettopp dette vi ønsker å komme ut av en gang for alle, vi må ha forutsigbare og bærekraftige politiske beslutninger om forsvarets struktur. Ellers er dette noe vi kommer til å oppleve om igjen, det er en ting vi ikke kan gjøre og det er å overskride våre budsjetter, sier Sverre Diesen.

Tviler på endring

Forsvarssjefen tror det blir vanskelig å endre på viktige punkter i forsvarsstudien.

- Det er et arbeid som har pågått i to år og jeg tror vi har fanget opp de fleste av de momentene som er viktige å ta hensyn til. Men dette er en formell prosess med de ansatte og vi ønsker selvfølgelig å holde oss til spillereglene i arbeidslivet, sier Sverre Diesen.

Ettergår forsvarsstudien

Fosenregionen bruker nå ressurser på å ettergår kvaliteten i forsvarsstudien, det synes forsvarssjefen er helt greit.

- Det må de gjerne gjøre, det er gjort et så grundig arbeid her at jeg ikke har noen bekymring i den forbindelse. Det kreves en viss kompetanse for å ettergår disse beregningene, men det er de hjertelig velkomne til å gjøre, sier Diesen.