Hopp til innhold

Vil legge ned Adolf Øien

Fylkesråmannen vil legge ned Adolf Øien videregående skole i Trondheim.

Adolf Øiens skole
Foto: Elisabeth Aas / NRK

Målet er å redusere antall videregående skoler i senrum av Trondheim fra tre til to.

Forslag til ny skolestruktur omfatter også nedlegging av Ladejarlen videregående skole.

Fylkeskommunen foreslår nå å satse på Gerhard Schøning skole og Trondheim Katedralskole i sentrum. Fylkesrådmannen mener en sammenslåing vil gjøre den videregående skolen bedre.

Mer yrkesfag i sentrum

- Vi må gjøre noe med tilbudsstrukturen i Midtbyen. Noe studiespesialisering må ut og noe yrkesretta fag må inn, sier skoleansvarlig i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Inger Christensen.

I et høringsnotat som nå er sendt ut til berørte parter står det blant at skolene i Midtbyen må få et større og strekere fagmiljø, samtidig som valgmuligheten for elevene skal bli bedre.

- Ikke bare bra

Utdanningsforbundets leder i Sør-Trøndelag, Lisbeth Strickert, mener en sammenslåing ikke bare er heldig, og vil nå bruke tida fram til høringsfristen går ut til å komme med et svar:

- Når man slår sammen skoler på denne måten, vil det få konsekvenser for de faglige etablerte miljøene, sier Strickert.