NRK Meny
Normal

Vil ikke at solarier skal være ubetjente

– 18-års grensa på solarier bør håndheves bedre og det bør være betjening for å senke risikoen for å få føflekk-kreft, mener overlege på hudavdelinga på St. Olavs Hospital.

Ubetjent solarium

Her er det bare å gå rett inn. Det er et av mange ubetjente solarium.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Ubetjent solarium

Fra nyttår skulle det innføres krav om betjening ved alle solarier. Nå foreslår departementet at dette kravet oppheves.

Foto: Kjartan Ovesen/NRK

18-års grense for å ta solarium ble innført for to år siden, men fortsatt er mange solarier ubetjente.

Et krav om at det skal være bemanning ved solarier skulle tre i kraft 1. januar 2014, men dette kravet er foreløpig utsatt til nyttår.

Nå kan regjeringa komme til å oppheve kravet om betjening på solstudioene.

For Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i et høringsbrev at kravet om betjening oppheves for solarier og at man heller finne alternative løsninger for å håndheve aldersgrensa.

Bør ha betjening

Overlege på hudavdelinga på St. Olavs Hospital, Ragnhild Telnes, mener det er uheldig å oppheve dette kravet om betjening ved solarier.

– 18-års grensa ved solarier fungerer på ingen måte tilfredsstillende i dag. Ved å oppheve kravet om betjening vil muligheten for håndheving av aldersgrensa og bedre veiledning innskrenkes, sier Telnes.

I et høringsnotat til departementet skriver St. Olavs Hospital at Statens strålevern har gjort ei grundig vurdering av løsninger som kan erstatte betjening. Men sykehuset mener at ingen av disse løsningene er optimale.

Ubetjent

Ingrid Stenstadvold Ross

Hun er bekymret for økning av føflekk-kreft. Seksjonssjef i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, mener 18-års grensa på solarier bør håndheves bedre.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Betjening er den beste løsningen ut fra et helsefaglig synspunkt, sier overlege Ragnhild Telnes.

Departementet foreslår i høringsnotatet at det mest hensiktsmessige er at solsentrene selv kan velge hvilket system for alderskontroll de ønsker å benytte, såfremt det oppfyller visse minstekrav anbefalt av Statens strålevern.

– Hvordan ser Kreftforeningen på at det er så mange ubetjente solstudioer?

– Vi synes det er uheldig. Man trenger en håndhevelse av 18-års grensa. Brukerne bør få tilstrekkelig informasjon og individuell veiledning når de kommer til et solstudio, sier seksjonssjef Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Kreft som øker mest

Hun sier de er bekymret for den utviklingen som har vært av føflekk-kreft.

– Det er den krefttypen som øker mest i Norge. Vi ligger dessverre helt på topp i verden når det gjelder dødelighet av føflekk-kreft. Det må vi gjøre noe med. Solariebruk er ett av flere viktige tiltak man bør se på for å få Norge ned fra statistikktoppen. Vi forventer man får til en løsning med betjening av solarier, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Hun sier at det er nødvendig med en håndhevelse av 18-års grensa og at brukerne også får tilstrekkelig informasjon og individuell veiledning når de kommer til et solstudio.

Solarieeksamen

Denne saken kommer opp for Stortinget før jul.

Stortinget skal behandle et forslag om flere og bedre tiltak for å bekjempe føflekk-kreft.

Et av kravene i forslaget er at regjeringa snarest innfører krav om at alle solstudioer skal betjenes av personer over 18 år, som har bestått en obligatorisk solarieprøve.

Ubetjent solarium

Stortinget skal før jul skal ta stilling til om solstudioer bør ha bemanning for å håndheve dagens 18-års grense. .

Foto: Kjartan Ovesen/NRK