Vil flytte månelandingen

Høyre går inn for å bygge fullskala renseanlegg for Co2 et annet sted enn på Mongstad. Årsaken er de høye kostnadene og teknologiske utfordringene på anlegget i Hordaland.

Mongstad
Foto: Kyllingmark, Chris / SCANPIX

Dermed er Høyre og Fremskrittspartiet enige om at rensing av gasskraftverk best kan gjennomføres på et annet sted enn Mongstad, skriver Bergens Tidende.

– Jeg mener Midt-Norge er et godt alternativ, for der foreligger det planer samtidig som regionen må øke sin egenproduksjon av kraft, sier stortingsrepresentant for Høyre i Sør-Trøndelag, Linda Hoftstad Helleland til NRK.

– Geografi ikke viktigst

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup

Foto: Privat

Høyre mener byggingen av et fullskala anlegg for fangst av CO2 fra gasskraftverk bør starte fra bunnen av, og helst et annet sted enn på Mongstad.

Det må være viktigere for verden og Norge at det bygges et fullskala renseanlegg, enn at det ligger akkurat på Mongstad, sier Høyres energi- og miljøpolitiske
talsmann, Nikolai Astrup til Bergens Tidende.

Utspillet sår tvil om Regjeringens prestisjeprosjekt , den såkalte månelandingen på Mongstad, noen gang vil bli realisert. Tidsplanen forutsetter at beslutningene om investeringer tas etter neste stortingsvalg i 2013.

Får støtte fra Natur og ungdom

Høyre ønsker å åpne for nye renseteknologier, nye lokaliteter og en åpen anbudsrunde. Partiet får støtte fra Natur og Ungdom som mener dette er et viktig innspill som må med i gasskraftdebatten.

Så langt har alle renseplaner blitt skjøvet på av den rødgrønne regjeringen. Astrup har helt rett i at det viktigste er at dette er en teknologi vi får bygd ut til fullskala. Om det skjer på Mongstad eller ikke, er ikke så vesentlig, sier Silje
Lundberg, nestleder i Natur og Ungdom.

Det viktigste med månelandingen er ikke hvor på månen, men å
få landet i det hele tatt, sier Lundberg.

Midt-Norge langt framme

Strømkrise Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland

Foto: Stortinget/montasje NRK

Olje- og energidepartementet gikk i fjor inn for at Industrikraft Møre skal få bygge gasskraftverk i Elnesvågen i Fræna . Forutsetningen er at anlegget renser Co2 fra første dag. Det legges ikke opp til noen statsstøtte for å realisere prosjektet. Hofstad Helleland mener månelandingen kan flyttes hit.

– Jeg tror det er et veldig aktuelt område, men vi er også avhengig av å finne tilfredsstillende løsninger for transport og lagring av Co2. Her er det mye som skal på plass, sier Hofstad Helleland.

Hun ber næringslivsaktører og energiprodusenter i Midt-Norge kommer på banen med et økonomisk attraktivt tilbud for å få realisert et fullskala renseanlegg i regionen.

– Høyre vil se på flere alternativer, men det er ikke tvil om at Midt-Norge ligger langt framme og har en ekstraordinær situasjon når det gjelder kraftunderskudd. Et fullskala renseanlegg sammen med mer overføringskapasitet vil føre til at vi kan få bukt med kraftkrisen, mener stortingsrepresentanten.

Må få akseptable strømpriser

Hofstad Helleland mener Regjeringen har begått løftebrudd overfor folk i Midt-Norge.

– De lovte at kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal skulle være på plass i 2011. Nå ser det ut som denne ikke er på plass før i 2015. Det er for lenge. Vi går glipp av verdifulle arbeidsplasser og verdifullt næringsliv i regionen, mener Høyre-politikeren.

– Vi må sikre våre arbeidsplasser og at folk kan betale akseptable priser for strømmen sin, sier hun.