Vil bruke rotenon i Namsen

Namsenvassdraget kan bli rotenonbehandlet for å hindre at karpefisken ørekyte skal spre seg videre. 

Bølge i Namsenvassdraget.
Foto: NRK.

Det er Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag som ønsker å rotenonbehandle øvre deler av Namsenvassdraget. De vil unngå at ørekyte skal spre seg nedover i de lakseførende strekningene i vassdraget.

- Bestanden av ørekyte vokser og vi håper å gjennomføre rotenon-aksjon i Namsen allerede til høsten, sier fiskeforvalter Anton Rikstad.

Ørekyte.
Foto: NRK.

Ørekyte kan bli en konkurrent til både ørret og laks. Den ble første gang registrert i Namsvatnet i Røyrvik i 1997, og fagfolk regner med at den har kommet med vannkraft-tuneller og sportsfikserutstyr.

Søker om 50 liter rotenon

Fisken finnes også i Tunnsjøen og Miljøvernavdelingen søker nå Direktoratet for naturforvaltning om å få bruke rotenon til å ta livet av all fisk ved to utløp av sjøene.

 

Fiskeforvalter Anton Rikstad.
Foto: NRK.

- Det er en effektiv måte å ta livet til fisk på. Dessuten er det snakk om en liten strekning og små kvantum. Vi søker om 50 liter, forteller Rikstad.

Giften vil virke ca en kilometer nedover fra utløpene, deretter vil den ifølge Rikstad bli så uttynnet at fisk i elvene ikke tar skade. Rotenonbehandlingen vil også avverge at ørekyte fortrenger en liten lokal laksestamme som er unik i verdensmålestokk.

- Vi vil også gjerne ta vare på dverglaksen ”namsblanken” som vi har i øvre deler av Namsenvassdraget.