Hopp til innhold

Helseplattformen evaluert: Ansvarspulverisering og tillitsproblemer

Rapporten peker på at Helse Midt må ta en tydeligere rolle i innføringa av det omstridte journalsystemet.

Rachel Dille-Amdam ser på skjermbilde av helseplattformen

EVALUERING: En ekstern evaluering av innføringa av Helseplattformen på St. Olav ble behandlet av styret i Helse Midt på mandag.

Foto: Morten Waagø / NRK

I november i fjor tok St. Olavs hospital i bruk det nye journalsystemet Helseplattformen.

Målet er at alle helseansatte i regionen skal kunne dele all relevant informasjon om en pasient, i et felles digitalt system. Men siden innføringen har det vært en rekke problemer, særlig ved St. Olav.

I mars vedtok styret i Helse-Midt å starte en evaluering av innføringa på sykehuset. Mandag ble evalueringsrapporten lagt frem.

I rapporten går det frem flere kritiske punkter om hva som gikk galt under innføringa:

  • Ansvarspulverisering
  • Tillitsutfordringer mellom involverte aktører
  • For lite fokus på et brukervennlig datasystem
  • Fremdriftsutfordringer som ikke har blitt håndtert godt nok

– Rapporten er som forventet med kraftig kritikk på flere områder. Det er både utydelig ledelse, ansvarspulverisering, manglende brukervennlighet og vedvarende tillitsutfordringer som er nokså alvorlige.

Det sier Lindy Jarosch-von Schweder, konserntillitsvalgt i styret i Helse Midt-Norge og leder i Sør-Trøndelag legeforening.

Les også Nær 500 legar har signert bekymringsbrev om Helseplattforma

Igor Jokic, foretakstillitsvalgt for overlegene i Helse Møre og Romsdal

Uklar styring

Formålet med evalueringa var å avdekke hva som førte til at innføringen måtte utsettes ved St. Olav, og hvorfor feilrettingsperioden måtte forlenges.

Rapporten er basert på 90 intervjuer med blant annet ansatte i Helseplattformen, Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital.

Det eksterne konsulentbyrået Boston Consulting Group peker på at det har vært store utfordringer rundt styring og ansvaret for prosjektet.

Det har også vært utfordringer med kvaliteten på løsningen som Helseplattformen har levert. Det har vært for lite testing, lavt fokus på brukervennlighet og problemer med opplæring, går det frem av rapporten.

– Vi har visst at det er mange utfordringer langs flere akser. Det har BCG gjennom sin rapport også lagt frem for oss i styret og det skal vi ta på største alvor. Det er mange forbedringspunkter. Vi ønsket denne eksterne evalueringen for å lære før innføringen i Møre og Romsdal som kommer i 2024. I så måte synes jeg rapporten gir god hjelp til oss, sier Odd Inge Mjøen, styreleder i Helse Midt-Norge.

Styremøte helse midt-Norge

Styreleder Odd Inge Mjøen sier forslagene til tiltak i rapporten er lærerike.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Bør se på egne budsjetter

Utsettelsen av innføringen av Helseplattformen vil koste dyrt. Prislappen for utsettelsen ved sykehusene i Namsos og Levanger er estimert til en halv milliard kroner.

I evalueringsrapporten går det frem at Helse Midt og eierne bør ta en grundig vurdering og oppdatering av egne budsjetter. Dette fordi det har vært vesentlige endringer i prosjektet.

– At det blir mer kostbart enn det som var skissert for en tid tilbake og utover den rammen som ble lagt, det tror jeg er åpenbart. Men hvor mye tør jeg ikke å si enda, sier Mjøen.

Styremøte Helse Midt.

Styret i Helse Midt-Norge var mandag samlet for å få presentert funnene i evalueringsrapporten.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fortsatt ikke kontroll på St. Olav

Evalueringen ble vedtatt på bakgrunn av en rekke store utfordringer med Helseplattformen på St. Olav. I april konkluderte Statens helsetilsyn med at Helseplattformen kan true pasientsikkerheten på sykehuset.

Sykehusdirektøren uttalte da at det er «sjeldent at et sykehus får en så alvorlig rapport fra Helsetilsynet».

Tilsynet trakk frem tre store problemer: Låst journal ved samtidig bruk, manglende kontroll på ventelister, henvisninger og meldinger til eksterne og utfordringer knytta til legemiddeladministrasjon.

Les også Kritisk løsning manglet i journalsystem: – Rystet på vegne av pasientene

Rachel Dille-Amdam

I sommer kom beskjeden om at en systemfeil i Helseplattformen har ført til at leger på St. Olav ikke har fått melding om 853 prøvesvar.

Lindy Jarosch-von Schweder er konserntillitsvalgt i styret i Helse Midt-Norge og leder i Sør-Trøndelag legeforening. I forkant av dagens styremøte påpekte den tillitsvalgte at problemene på St. Olav vedvarer:

Ut fra det jeg har hørt er situasjonen på St. Olav fortsatt vanskelig med at de ikke har helt kontroll på ventelister og en del problemer knyttet til bruk av løsningen, sier Jarosch-von Schweder.

– Hva vil du si om styret sitt ansvar for å ha fått dette på rett kjøl litt tidligere?

– Det er helt nødvendig at man ser på hvilke områder man kunne tatt tak i tidligere. Så må det selvfølgelig komme tiltak som man må iverksette så raskt som mulig, sier hun etter styremøtet.

Lindy Jarosch-von Schweder, konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge

Lindy Jarosch-von Schweder er konserntillitsvalgt i styret i Helse Midt-Norge.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Forbedringstiltak

Journalløsningen skal etter planen innføres ved alle sykehus i Midt-Norge og i en rekke kommuner.

Tidligere i år ble det vedtatt at innføringen av Helseplattformen skal utsettes ved sykehusene i Namsos og Levanger.

Rapporten som ble offentliggjort på mandag foreslår en del tiltak for å sikre at den videre utrullinga av journalsystemet blir tryggere.

Konsulentbyrået foreslår fire tiltak:

  • Tydeliggjøre styringsmodell og ansvarsforhold
  • Forbedre tilnærminga og kvaliteten i leveransene fra Helseplattformen
  • Sikre videre effektiv utvikling og drift
  • Fokusere på gevinster, kommunikasjon og oppdaterte planer for involverte

Det pekes særlig på at Helse Midt må komme tydeligere på banen. «For å redusere usikkerhet er det viktig at HMN tar en tydeligere rolle som største eier i prosjektet» står det i rapporten.

Les også Pasient døde av slag: Fylkeslege kobler dødsfallet til Helseplattformen

St. Olavs hospital