Verdal: Kollisjon på E6

To kjøretøy har kollidert på E6 ved Rinnleiret i Verdal. Et kjørefelt er åpent for trafikk. Bilberging er bestilt.