Mattilsynet venter med beitenekt

Mattilsynet vil vurdere effekten av rovviltforliket før de bestemmer om det skal innføres beiterestriksjoner for sau.

Sau på beite

Rovdyr skal tas hurtig ut når dyrevelferden er truet, sier rovviltforliket.

Foto: Hans H. Bjørstad

– Beiterestriksjoner er en alvorlig inngripen, og da er det riktig at vi avventer og ser om rovviltforliket har ønsket effekt, sier administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

Harald Gjein

Direktør Harald Gjein sier Mattilsynet vil vente med restriksjoner på beite.

Foto: Mattilsynet

I vår sendte tilsynet ut brev til 208 bønder mer er enn 20 prosent gjennomsnittlig tap på utmarksbeite de tre siste årene. Mattilsynet var bekymret for dyras velferd, og skrev at tapstallene måtte reduseres vesentlig hvis dyreeierne skulle unngå å bli pålagt beiterestriksjoner neste år.

Etter at brevet ble sendt ut inngikk Stortinget et rovviltforlik, og tilsynet ønsker altså å se på effekten av dette før de bestemmer seg om det er aktuelt med beitenekt.

– Forliket sier at rovviltforvaltningen skal utøves slik at det ikke er behov for beiterestriksjoner i prioriterte beitesoner. Det må bety at rovdyr i prioriterte beiteområder skal tas hurtig ut når dyrevelferden er truet, og dette bør gi bedre dyrevelferd på beite, sier Harald Gjein i Mattilsynet.