NRK Meny
Normal

På disse veiprosjektene brukes samme byggemetode

Ti veiprosjekter over hele landet skal bruke samme byggemetode som ved brua som kollapset i Trondheim.

Brukollaps Trondheim

Ti veiprosjekter, hvor det hadde vært aktuelt å bruke samme byggemetode som i Trondheim, utsettes til man vet hva som var årsak til brukollapsen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Over de neste to årene skal ti veiprosjekter bruke samme byggemetode som ved brua som kollapset i Trondheim. Vegvesenet vil av sikkerhetshensyn stenge disse veiene mens støpingen pågår, men de vil ikke stanse utbyggingen.

«Dette er prosjekter der vi så langt har vurdert det som vanskelig å stenge vegen – enten på grunn av høy trafikk, eller grunnet mangel på omkjøringsveger», skriver Dagrunn Husum i Statens vegvesen.

Les og se video: Vegvesenet stanser all brubygging

REGION MIDT:
• E5 Øst Rotvold – 2 bruer
• E6 Syd for Trondheim, Rosten

REGION VEST:
• Fylkesveg 555 Sotra (deler av Sotrasambandet)
• E16 ved Arna
• E39 Eigestad (v. Egersund)
• E39 Soma (gang- og sykkelveg)
• Fylkesv. 509 Sønnevågen (Sola)
• Løwenstrasse, Sandnes sentrum

REGION ØST:
• E18 Østfold ved Knapstad
• Fv 204 Heggedal

Erik Hauer, som leder Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen, sier i en pressemelding at denne måten å bygge bruer på som er brukt i Trondheim er en vanlig og velprøvd metode.

– Men det er helt klart at prioriteten ligger på sikkerhet. Vi går ikke på akkord med sikkerheten verken for trafikanter eller arbeidere, sier han.