Hopp til innhold

Reduserer bota etter brukollapsen

Statsadvokaten reduserer bota som Reinertsen entreprenør AS fikk etter brukollapsen i 2013 fra 7 til 5 millioner. Samtidig blir den andre saken mot Reinertsen, der en arbeider omkom på Brattøra i 2012, henlagt.

Brukollaps på Leangen

To personer omkom da ei bru under støping kollapset på Rotvoll i Trondheim i mai i fjor.

Foto: Henrik Sundgård / NRK

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Statsadvokaten har redusert bota som Reinertsen fikk etter brukollapsen i 2013 fra sju til fem millioner kroner.

Ifølge førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, er årsaken at punktet om at det hadde vært enkelt å se de konstruksjonsfeilene som førte til kollapsen.

– Vi støtter oss til politiets etterforskning som viser at visuelt var det ikke mulig å oppdage de sammensatte svakhetene, sier han.

Det Reinertsen fortsatt bebreides for, er at de ikke gjennomførte tilfredsstillende kontroll av oppføringen av stillaset. Ifølge forelegget skyldtes sammenrasingen av brua mangler og svakheter i stillaskonstruksjonen som bar broforskalingen over kjørebanene.

Bru under oppføring kollapset

Det var 8. mai i 2013 ei bru som var under oppføring på Leangen i Trondheim kollapset. Brua er i et svært trafikkert område utenfor Trondheim sentrum.

To personer, en arbeider og en bilist, omkom i ulykka. Årsaken til at brua kollapset var at reisverket som skulle holde konstruksjonen var satt opp feil. Arbeidstilsynet mener at Reinertsen hadde for dårlig kontroll med byggearbeidene før brukollapsen.

Reinertsen vedtar bota

Byggherre var Statens vegvesen og hovedentreprenør var Reinertsen entreprenør AS. Arbeidstilsynet kritiserte flere forhold og kom med pålegg til både byggherre Statens vegvesen og hovedentreprenør Reinertsen.

Statsadvokaten i Trondheim bestemte 5. juni at både Statens vegvesen og Reinertsen hver skulle få ei bot på sju millioner kroner etter brukollapsen. Begge fikk tidsfrist for å bestemme seg om de vil vedta bota.

Statens vegvesen vil selv undersøke grunnlaget for bota, og har fått utsettelse til høsten med å svare. Entreprenør Reinertsen fikk derimot ikke utsettelse.

– Vi har i dag hatt samtaler med ledelsen i Reinertsen, og de vedtar bota på fem millioner, sier statsadvokat Soknes.

Henlegger saken der arbeider omkom under betongblokk

Reinertsen har også vært under etterforskning etter at en arbeider omkom under arbeid på Brattøra i Trondheim i 2012. Etterforskningen har tatt svært lang tid og i dag avgjorde statsadvokaten at saken skal henlegges.

– Denne ulykka er forårsaket av så mange ulike faktorer at statsadvokaten ikke finner det riktig å laste Reinertsen for det som skjedde, sier statsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Betongblokk på ti tonn kollapset

Arbeidsulykke Brattøra

En polsk bygningsarbeider omkom da et ti tonn tungt betongelement raste sammen under oppføring av et nybygg på Brattøra i Trondheim.

Foto: Henrik Sundgård

Det var 16. mars i 2012 at en betongblokk kollapset på en byggeplass på Brattørkaia i Trondheim. Ei stor betongblokk på ti tonn kollapset under bygging av et seks etasjers høyt nybygg som i dag huser det nye Miljødirektoratet.

En polsk bygningsarbeider døde i ulykka. Reinertsen entreprenør AS hadde ansvaret for byggeplassen på Brattørkaia i Trondheim. Mannen som omkom i arbeidsulykka jobbet for en av Reinertsens underleverandører.

Byggtilsynet i Trondheim: Reinertsen er å laste for ulykka

Byggtilsynet i Trondheim kommune konkluderte med at Reinertsen var å laste for dødsulykka. Tilsynet avdekket brudd på plan- og bygningsloven, og ba derfor Direktoratet for byggkvalitet se nærmere på selskapets styringssystemer.

Direktoratet for byggkvalitet truet med å frata Reinertsens sentrale godkjenning etter dødsulykka.

– Vi ser tydelige tegn på at kvalitetssystemene i Reinertsen, særlig i styringen av underentreprenører og leverandører, ikke fungerer godt nok, sa avdelingsdirektør Steinar Fretheim i DiBK til bygg.no.

Sammensatt ulykkesårsak

– Totalt viser etterforskningen at årsaken til denne ulykka er sammensatt. Svært mange underleverandører er involvert, derfor kan vi ikke laste Reinertsen for det som skjedde, sier statsadvokat Bjørn Kristian Soknes.