Hopp til innhold

Vil gjennomgå regler for bygging på kvikkleire: – Noe slikt må ikke skje igjen

Om det går et kvikkleireskred på Bakklandet i Trondheim kan det ta 200 liv, viser rapport. Nå varsler regjeringen full gjennomgang av regler for bygging på kvikkleire.

Folkeliv på Bakklandet

HØYESTE RISIKOKLASSE: På Bakklandet i Trondheim bor det omtrent to tusen mennesker. Går det et kvikkleireskred her kan det ta livet av svært mange.

Foto: Øyvind Blomstereng

Bakklandet i Trondheim er en kvikkleiresone i høyeste risikoklasse, sier DSB-rapport. Der bor det om lag to tusen mennesker.

Det er lav risiko for at det går et skred her, men hvis det skjer kan det få fatale konsekvenser, sier direktør Elisabeth Aarsæther ved Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Kan koste 200 mennesker livet

I sin årlige rapport for nasjonale krisescenarioer har DSB analysert hva som kan skje om det går et kvikkleireskred på Bakklandet i Trondheim.

De har lagt til grunn et scenario hvor skredet utløser en flodbølge i Nidelva. I analysen fant de at vannstanden vil kunne stige 12 meter og oversvømme store deler av området. Da kan 200 liv gå tapt og 500 mennesker bli skadet.

At selve skredet skal oppstå er liten, men om det skjer er risikoen for dødsfall og skade stor, viser rapporten.

Elisabeth Aarsæther, Nkom

FATALE KONSEKVENSER: Det er lav risiko for at scenarioet DSB har analysert vil kunne inntreffe. Men skulle det skje kan det få fatale konsekvenser, sier direktør Elisabeth Aarsæther.

Foto: NRK

– Ved å stedfeste scenarioer får vi sett på konkrete konsekvenser, hvis noe slikt skulle skje. Både Trondheim og andre deler av Norge har en slik risiko, sier Aarsæther.

Rapporten opplyser om at det kun er 4 prosent sannsynlighet for at et skred oppstår på Bakklandet i løpet av 100 år. Siden det er 10 skredsoner i landet med lignende skredrisiko, er sannsynligheten for et skred 35 prosent i løpet av 100 år på landsbasis.

Bor du på kvikkleire? Her kan du sjekke

Varsler full gjennomgang

En oppdatert analyse som ble gjort fredag av NVE viser at over 110.000 bor på kvikkleire i Norge.

Historisk sett går det et større kvikkleireskred hvert år. Olje- og energiminister Tina Bru mener at en gjennomgang av regelverket er helt nødvendig.

– Vi må gå gjennom hva det var som skjedde i utbygginga i Gjerdrum. Og det vil være naturlig med en gjennomgang av regelverk og hva vi kan lære av dette, sånn at noe slikt ikke skjer igjen, sier ministeren.

Tina Bru (H)

HELT NØDVENDIG: Tina Bru ønsker en full gjennomgang av det om skjedde i Gjerdrum og en gjennomgang av regelverk for bygging på kvikkleire.

Foto: Siv Sandvik

Hun sier arbeidet vil begynne når redningsaksjonen i Gjerdrum er over.

– Vi vil komme raskt i gang når vi er ferdig med den akutte situasjonen i Gjerdrum. Det har førsteprioritet.

Les også: Sykehus bygger på kvikkleire: Gjør ny vurdering etter raset i Gjerdrum

Nidelven terasse i Trondheim

Nidelven terasse og Bakklandet langs Nidelva i Trondheim.

Foto: Linda Bjørgan / NRK