Hopp til innhold

Kriserammede kan få hjelp på internett

Mange som har opplevd en krise sliter psykisk i ettertid. Neste år kan de få behandling på internett.

Leirskredras, ras, skred, jordskred i Gjerdrum.

LEIRSKRED: Prosjektet til nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress ble startet etter leirskredet i Gjerdrum. Skredet skjedde 30. desember 2020, og ti personer og et ufødt barn døde.

Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Hvordan kan kommunene gi best mulig psykisk helsehjelp til mennesker som har opplevd en krise?

Det ønsker Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) å finne ut av.

– Det kan være mindre kriser som rammer enkeltpersoner og familier, som selvmord og trafikkulykker. Det kan også være større katastrofer som rammer mange i en kommune, forteller Harald Bækkelund.

Bækkelund leder det nye forskningsprosjektet, som skal gjennomføres i 13 kommuner på Østlandet.

Det ble satt i gang etter leirskredet i Gjerdrum romjulen 2020. Da mistet ti mennesker og et ufødt barn livet.

Behandling på internett

Mange som opplever kriser og katastrofer får psykiske helseplager senere. Nå kan de få hjelp på nett.

– Vi vil se om det kan hjelpe mennesker som har opplevd sånne ting og sliter i tiden etterpå.

Harald Bækkelund er forsker ved NKVTS.

Harald Bækkelund leder forskningsprosjektet til NKVTS, som undersøker om behandling på internett kan hjelpe personer etter en katastrofe.

Foto: Bård Nafstad

Det skal gjøres via en nettside som de berørte kan logge inn på. Der får de informasjon og øvelser de kan gjøre selv.

Samtidig skal de ha kontakt med en person fra kommunens kriseteam.

– De kan gjøre mye av den jobben selv, istedenfor å gå til en psykolog. Det kan være mer effektivt, og mer tilgjengelig, sier Bækkelund.

Unik kompetanse

Leirskredet i Gjerdrum for tre år siden berørte mange både i og utenfor kommunen.

Aud Mork Bredesen mener det er viktig å komme tidligst mulig i gang etter en katastrofe.

– Det har vi sett viktigheten av etter leirskredet, sier hun.

Bredesen er kommunalsjef for oppvekst i Gjerdrum kommune. Hun er også ansvarlig for det psykososiale ressurssenteret som ble opprettet etter leirskredet i 2020.

Kommunalsjef for oppvekst i Gjerdrum, Aud Mork Bredesen

Aud Mork Bredesen, kommunalsjef i Gjerdrum kommune, sier de er takknemlige for å få bidra i prosjektet.

Foto: Nadir Alam

Bredesen forteller at det tok tid å hente inn fagpersoner med riktig kompetanse og erfaring, slik at de fikk satt i gang med å hjelpe.

Hun mener også at Gjerdrum i dag har en unik kompetanse som er til stor nytte for innbyggerne.

– Vi ønsker å bidra med vår erfaring, og derav også se på andre måter å komme raskt og riktig i gang på når katastrofen rammer, sier Bredesen.

– Rom for forbedring

Det er kommunenes kriseteam som skal følge opp personer i krise. Likevel er det stor variasjon i hvor god hjelp de klarer å gi, mener Bækkelund.

– Det er også noe vi forsøker å undersøke nærmere. Mange kommuner har veldig gode rutiner og kriseteam som jobber med dette her.

Les også Gjerdrum-skredet: – Jeg var ikke redd for å dø

Bildet er et portrett av en kvinne med lyst hår som smiler inn i kamera.

Og mange kommuner har verktøyene på plass. Likevel forteller flere kriserammede at de ikke har fått hjelpen de trenger i etterkant.

– Det har vært mye kritikk fra folk som har opplevd dette her. Jeg tror nok det er rom for forbedring.

Han håper en enkel og tilgjengelig tjeneste på nett vil gjøre at færre sliter i ettertid.