NRK Meny
Normal

Varsler bedre skilting for syklistene

De som jobber med sykkel i Miljøpakken er enige i at ikke alle veikryss i Trondheim er skiltet tydelig nok. Ny og bedre skilting er allerede undervis.

Geirmund Lykke

Kr.f-politikeren Geirmund Lykke er ivrig syklist og ønsker et tryggere regelverk for syklister velkommen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Geirmund Lykke er en av mange ivrige syklister i Trondheim, og har i mange år vært opptatt av syklistenes ve og vel. Han føler at situasjonen for syklistene er uoversiktlig.

– Trafikkreglene er veldig uryddige. Lysreguleringene er uryddige, sier Lykke.

Han ønsker et regelverk som oppleves så trygt at flest mulig i Trondheim tør å benytte sykkelen som fremkomstmiddel. Slik situasjonen nå er i lyskryssa er det vanskelig å vite hva som er riktig eller galt å gjøre.

Utfordrende situasjon

Vi ser at det er en del å hente på utforminga av anleggene våre. Det sier Ivar Arne Devik, som er leder av sykkelgruppa i Miljøpakken.

–Vi er opptatt av å gjøre nye anlegg så godt leselige som mulig, slik at alle parter skjønner hvordan de skal opptre.

Men Devik er ikke sikker på at de vil gjøre noe i det krysset der 18 syklister ble bøtelagt for å ha sykla på rødt lys.

– Langs Innherredsveien er det et midlertidig tiltak, et forsøk med å etablere en sykkelvei ved siden av kjøreveien. Det er gjort i henhold til regelverket. slik jeg har oppfattet det.

Er det andre steder i byen det kan være tvil om hvordan man skal opptre som syklist?

– Det gjelder for så vidt de fleste kryss, om de er lysregulert eller ikke. Det er ganske utfordrende å fortelle hvem som skal vike i de ulike kryssa. Og i alle fall når hovedruta for viktige sykkelruter krysser sideveier, er det ting å jobbe med for å gjøre det tydeligere, spesielt for syklistene.

Ivar Arne Devik

Ivar Arne Devik, som er leder av sykkelgruppa i Miljøpakken, varsler ny skilting og bruk av fargesymboler i en del kryss i Trondheim.

Foto: Privat

Politiet stryker foreleggene til 18 syklister som tråkket på rødt

Varsler ny skilting

Devik forteller at de jobber med nye tegninger og planer for hvordan kryss skal utformes.

– Vi ser for oss at vi skal bygge om en del kryss slik at det blir mer tydelig hvem som har vikeplikt. Noen er under bygging, og de skal vi forsterke med både farge og symbolbruk.

– Vi har allerede bygd et slikt kryss, der Tempeveien møter Valøyveien, og det er slik vi ønsker å gjøre det.

Hovedregelen blir, at når hovedrute for sykkel krysser mindre viktige sideveier så skal syklistene gis fortrinn, sier Devik.

Vegkryss uten vikeplikt fra Miljøpakken

Et eksempel på hvordan Miljøpakken Trondheim ser for seg utforminga av et kryss uten vikeplikt.

Foto: Miljøpakken
Vegkryss slik Miløpakken Trondheim ønsker det.

Et eksempel på hvordan Miljøpakken Trondheim ser for seg utforminga av et kryss med vikeplikt.

Foto: Miljøpakken