Politiet stryker foreleggene til 18 syklister som tråkket på rødt

Bare timer etter at politiet ga 18 syklister forelegg på 1150 kroner for å kjøre på rødt, trekker politiet tilbake foreleggene.

Krysset Innherredsveien/Anders Buens gate.

I dette krysset fikk 18 syklister bot. Ifølge Syklistenes landsforening har syklistene lov til å sykle over fotgjengerfeltet. Nå har politiet kommet til samme konklusjon.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi velger å la tvilen komme de tiltalte til gode, og trekker foreleggene. Det sier Håvard Tømmervold, som er fagansvarlig for trafikk ved Sentrum politistasjon i Trøndelag Politidistrikt.

Skrev ut ett forelegg hvert femte minutt

Noen timer tidligere hadde politifolkene hans hatt en travel morgen med å skrive ut forelegg for syklister de mente syklet mot rødt lys. I løpet av 90 minutter ble 18 syklister tatt for å krysse Anders Buens på rødt. De 18 fikk et forelegg på 1150 kroner hver.

Like etterpå reagerte Syklistenes Landsforening at disse foreleggene er gitt på feil grunnlag.

– Slik dette krysset er utformet, og ut fra de bildene vi ser fra Trondheim, så bør de 18 syklistene nekte å betale disse foreleggene. Det sier Mats Mikael Larsen, som er fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening.

– Jeg velger å tro at politiet har opptrådt i god tro når de her har handlet i strid med regelverket. Ut fra bildene er dette en sykkelvei som går parallelt med bilveien. Lysreguleringen som er rettet inn mot biltrafikken gjelder ikke for syklistene som kommer på sykkelveien.

– Men vi ser jo at syklistene sykler mens det lyser rødt?

– Den lysreguleringen gjelder ikke for syklister.

Forsøksordning

Den aktuelle delen av Innherredsveien ble 26. juni i år omregulert til miljøgate for å teste ut om den nye Strindheimtunellen kan ta unna gjennomgangstrafikken. Dette som et forsøk som skal vare i seks måneder.

I den nye planen skal bussene kjøre sammen med annen biltrafikk. Bilistene har derimot fått forbud mot gjennomkjøring. Dermed frigjøres et adskilt felt som syklistene kan sykle på.

– Vi ser at fotgjengerfeltet er forlenget ut i sykkelveien, men det har ingen regulerende effekt for syklister. Fotgjenger-lyset har ingen betydning for syklistene, sier Larsen.

Uklart for alle

Nå har altså Trondheims-politiet snudd.

– Vi er i tvil om sykkelanleggene er hensiktsmessig utført, sier Frank Tømmervold. Rent juridisk mangler det et eget trafikklys for syklistene.

Tømmervold viser til at det ikke er politiets oppgave å utforme sykkelanleggene.

– Vi har kun en høringsmulighet. Vi har vært med på deler av prosessen, men siden dette er et prøveprosjekt så har det ikke vært en offisiell høringsprosess denne gangen.

Nå lover han at politiet skal kontakte alle de 18 syklistene slik at de slipper å betale forelegget de fikk i dag tidlig.

Men han peker på at dette krysset fortsatt har trafikksikkerhetsmessige utfordringer.

– Fortsatt er det slik at bilistene som kommer inn på tvers fra Statsingeniør Dahls og Anders Buens gate har grønt lys. Dette må syklistene ta hensyn til, sier Tømmervold.

– Hvis det viser seg at vår tolkning likevel er rett så kan vi ikke utelukke at vi gjennomfører kontroller i framtida.

Håvard Tømmervold

Håvard Tømmervold er fagansvarlig for trafikk ved Sentrum politistasjon. Tirsdag har det stormet rundt 18 forelegg hans folk ila syklister som syklet mot rødt lys i Innherredsveien.

Foto: NRK

Politikerne på banen

Sykkelrotet i Trondheim har nå fått lokalpolitikere til å reagere. Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF), som selv er helårssyklist og bilist, forstår at folk blir forvirret.

– Jeg ser at både vikeplikt- og lyskryssreglene er ulogiske og uklare. Jeg ønsker at Vegdirektoratet klargjør trafikkreglene for syklister, og at Trondheim får flere trafikklys som gjelder kun for syklistene.

Politiet er ikke alene om å snuble i de kompliserte trafikkreglene som gjelder for syklister. Tidligere har NRK skrevet om da Vegvesenet måtte trekke tilbake en tabbevideo som viste feil forståelse av trafikkreglene for syklister.