Hopp til innhold

Lakseelva Orkla er truet

Meldal kommune reagerer på at Staten utsetter tiltaksplan mot forurensning fra Løkken Verk til mars neste år.

Fluefiske
Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Forurensing fra gamle malmhauger ved nedlagte Løkken Verk truer lakseelva Orkla.


Staten skulle nå hatt klar en plan for å stanse forurensinga, men dette er utsatt til mars neste år.

Ti år lang kamp

Tiltaksplanen for å få slutt på forurensingen fra de gamle haugene med restmalm ved Løkken Verk skulle vært klar i disse dager.

Staten, som eier gruva, har nå bedt Statens forurensingstilsyn om å utsette fristen for ferdigstilling av planen til utgangen av mars neste år.

Lederen i Meldal kommunes utvalg for forurensingsproblemet, Ove Smedplass, mener at det er unødvendig å bruke mer tid nå:

– I ti år har kommunen vært en pådriver for å komme frem til en løsning. Vi er kjent med at de utredningene som er gjort er mer enn bra nok til å komme frem til en konklusjon.

Vil ikke forhaste seg

Det er i første rekke kopper og sink som lekker ut fra gruva, og siden 2002 har det vært en markert økning i avrenning ut i lakseelva Orkla.

Næringsdepartementet ga for et år siden Bergvesenet i oppdrag å utarbeide en plan for å stoppe forurensingen. Det greide de ikke innen fristen.

– Det skyldes at man trenger lengre tid for å belyse dette på en tilfredsstillende måte. Det er i alles interesse at resultatet blir best mulig, og da trenger man noe mer tid, sier avdelingsleder Tom Hugo Sørensen i Næringsdepartementet.

Vurderer å flytte massene

Næringsdepartementet vil ha utgreid alternativer med å flytte massene fra gruveverket. Det vil bety flytting av èn million tonn bort til et deponi.

Dette reagerer Meldal kommune på:

– Det har bestandig vært politisk enighet om at det som gjenstår etter gruva er en signatur for kommunen som et gammelt gruvested, sier Ove Smedsplass.

– Det er Statens forurensingstilsyn som har bedt om at alle alternativer skal utredes, og vi følger ordre, sier Tom Hugo Sørensen i Næringsdepartementet

Siste fra Trøndelag