NRK Meny
Normal

Utbyttefest i Salmar

Styret foreslår at aksjonærene får 226,6 millioner i utbytte etter tidenes lakseår. Neste år blir det enda bedre.

Ansatte i Salmar viser fram en slakteklar oppdrettslaks.

Ansatte i Salmar viser fram en slakteklar oppdrettslaks.

Foto: Salmar ASA / NRK

Sykdomsproblemer i Chile gjør at norske lakseoppdrettere opplever en gullalder uten sidestykke. Dermed har norske selskaper som Salmar og Marine Harvest klart å overta større andeler av verdensmarkedet.

- Vi er veldig fornøyd med både veksten og inntjeninga i Salmar i året som gikk. Vi tror på fortsatt god vekst og god inntjening i selskapet i år og i flere år fremover, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer i Salmar til NRK.

Jobber mer effektivt

Salmar konsernet kan notere kjemperesultater for 2009. Takket være god utvikling og bedre effektivitet har de fått mindre produksjonskostnader. Selskapet har dermed hatt en resultatfremgang på over 70 prosent i forhold til året før.

- Vi har hatt en veldig god drift i våre oppdrettsanlegg. Vi har også effektivisert slakteri- og foredlingsvirksomheten og samme med økt volum og høye priser gir dette det svært gode resultatet, sier Nordhammer.

Salmar regner med gode laksepriser i lang tid fremover og at det er store vekstmuligheter for oppdrettsnæringa i Norge.

De satser også mer på de asiatiske markedene.

Salmarkonsernet hadde alt i alt et overskudd på 584,8 millioner kroner i fjor. Det er 73 prosent mer enn året før, skriver selskapet i ei pressemelding onsdag.

Filetering av laks i Salmars foredlingsanlegg.

Økt effektivitet i foredlingsanleggene bidrar til 73% bedre resultat for Salmar.

Foto: Salmar ASA / NRK

Mest i Trøndelag

Til tross for flere oppkjøp i Nore og utlandet foregår fremdeles størstedelen av Salmars produksjon i Midt-Norge.

I fjerde kvartal i fjor slaktet hele Salmar-konsernet ca. 23.900 tonn sløyd vekt fordelt på 16.500 tonn i Midt-Norge, 3.100 tonn i Nord-Norge og 4.300 tonn i Skottland-Orknøyene-Shetland.

I år venter konsernet å slakte i alt ca. 85.000 tonn sløyd vekt. Omlag 56.000 tonn av dette skal slaktes i Midt-Norge, ca. 17.000 tonn for Salmar Nord-Norge mens Norskott Havbruk har som mål å slakte ca. 24 000 tonn, hvorav Salmars andel er 50 prosent dvs. ca. 12 000 tonn.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
F-35 flyr over Ørland hovedflystasjon
I Storlidalen i Oppdal er de allerede i gang med å lage skiløyper.