Uskadd etter utforkøyring

Naudetatane er framme ved Jonsvatnet i Trondheim, der ein bil køyrte utfor vegen. Det var meldt om at ein person ikkje kom seg ut av bilen. No skriv politiet på Twitter at den involverte framstår som uskadd.