Unngå giftig røyk fra Sankthansbålet

Miljødirektoratet advarer mot brenning av treverk som er malt, lakkert eller impregnert. Røyken fra bålet og asken som blir liggende igjen kan inneholde arsenikk og andre helseskadelige stoffer.

Sankthansbål ved Hana Båtforening

Det kommer mye giftig røyk fra Sankthansbålet hvis du ikke passer på hva du legger på bålet. Her fra Sankthansfeiringen til Hana Båtforening.

Foto: Kjell Vestly

– Det som er aller viktigst å unngå er å brenne trykkimpregnert tre. Det har gjerne en litt grønn eller brunsvart farge. Det er sånn som folk gjerne har på terrassen, sier Pål Spillum, seksjonsleder for avfall og gjenvinning hos Miljødirektoratet til NRK.

Han forteller at sankthansbålet fort kan bli skadelig for dem som sitter i nærheten om feil materiale brennes på bålet. Miljødirektoratet anbefaler derfor folk som skal ha Sankthansbål om å se ekstra godt på materialene de vil brenne og tenke på sikkerhet.

– Man sprer tungmetaller gjennom røyken fra bålet og det kan være helseskadelig for dem som sitter i nærheten. Det kan også være at man sprer miljøgifter ut i naturen når aska blir liggende etterpå, sier Pål Spillum.

Enkelte typer behandlet treverk inneholder store mengder av tungmetaller som kan være helseskadelige. Tungmetallene kan føre til ulike skader avhengig av hvilke stoffer det er snakk om.

Farlig avfall

Pål Spillum

Pål Spillum, seksjonsleder for avfall og gjenvinning hos Miljødirektoratet

Foto: John Petter Reinertsen / Miljødirektoratet

Miljødepartementet advarer også mot å brenne avfall på bålet. Madrasser, møbler eller tekstiler kan gi fra seg gasser som kan være helseskadelige når det brennes. Miljødirektoratet fraråder derfor sterkt å kaste søppel på bålet.

– Man skal bruke det ordinære avfallssystemet for å kvitte seg med søppel, sier Pål Spillum.

Brenning av bål nær skog og mark er forbudt fra 15. april til 15. september i hele landet. Sankthansbål kan brennes i strandkanten med god avstand til vegetasjon. Det finnes også mange plasser som er tilrettelagt bålbrenning.

Lokal forskrift om åpen brenning

Trondheim kommune har opprettet et lokalt forbud mot åpen brenning av avfall. Dette innebærer brenning av gress og bygningsavfall. Formålet er å forhindre forurensning og helseplager.

– Vi får en del henvendelser i forhold til bålbrenning, og vi sier alltid at kaffebål og Sankthansbål er i orden. Det er unntakene fra forskriften. Det er så lenge bruken av ild utendørs er forsvarlig, sier Einar Nyberg, seniorrådgiver i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Han ber personer med planer om å brenne Sankthansbål i nærheten av skog eller bebyggelse om å søke tillatelse fra kommunen.