Undersøker rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet undersøker prøver fra oppdrettslaks tatt i kilenot ved Agdenes. På den måten vil de finne ut hvor laksen stammer fra.

Oppdrettslaks. Illustrasjon

Fiskeridirektoratet undersøker i disse dager prøver av rømt oppdrettslaks for å finne ut hvor de stammer fra.

Foto: Henning Bagger NRK/ Illustrasjonsfoto


– Vi har nå samlet inn fettfinneprøver fra oppdrettslaksen, som vi har sendt til Havforskningsinstituttet. Er det slektskap i fisken, finner vi ut om den stammer fra en eller flere rømningsposter.

Det sier Ståle Hansen, som er seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, region Trøndelag.

Ingen meldt rømming

Bakgrunnen for undersøkelsene, er at det fanges store mengder oppdrettslaks. Mengden og sammensetningen av fisken kan tyde på at det er nylig rømt fisk.

Fiskeridirektoratet har derimot ikke fått noen meldinger om den rømte fisken, noe de synes er merkelig.

– Hvis det er snakk om såpass store mengder fisk som det kan tyde på, så er det ganske merkelig at en oppdretter ikke har merket at det har blitt mindre fisk etterhvert.

Prøvene fra Havforskningsinstituttet vil de få svar på iløpet av neste uke. Fiskeridirektoratet vil da vurdere hvilke tiltak de skal sette igang fremover.

Tar også prøver i elver

Regionkontoret samarbeider også med kilenotfiskere og elveeierlag i Trøndelag. Der skal de samle inn prøver av rømt oppdrettslaks i elvene, der formålet er å slå fast om det er en eller flere rømminger som er opphav til fangstene.

– Vi har dialog med lakseelvene rundt Trondheimsfjorden og Namsen-området. De er med og tar fettfinneprøver av laksen som de fryser ned. Disse prøvene vil vi også få tilgang til.

Disse prøvene skal også sendes til DNA-analyse for sporing.

– Når vi sammenligner prøvene fra elvene og kilenotene med DNA- analysene som vi venter på fra Agdenes, blir det spennende å se hva resultatet blir, sier Hansen.