Ulikt eneromtilbud i sykehjemmene

For første gang får alle som vil enerom på sykehjemmene i Nord-Trøndelag. Men i Sør- Trøndelag må flere enn før bo på tomannsrom.

 

Eldreomsorg
Foto: Janerik Henriksson / Scan-Foto/ FLT-PICA

 

Hver dag besøker 91 år gamle Arvid Egge kona Molly ved Steinkjer sykeheim. Han er hos henne fra hun står opp om morgenen, til hun har spist middag om ettermiddagen.

Tidligere bodde Molly på dobbeltrom. Nå har hun enerom. Det betyr mye for ekteparet.

- Det er mye roligere og triveligere når det kun er én på rommet. Det blir mer privatliv, sier Arvid Egge.

I 2006 får hele 99 prosent av eldre på sykehjem i Nord-Trøndelag bo på enerom hvis de vil. For fem år siden hadde kun 74 prosent dette tilbudet.

En milepæl

En milepæl er nådd, sier Kirsti Mørkved hos fylkesmannen.

- Kommunene skal så langt som mulig tilby enerom til alle som har langtidsplass. Det målet er nådd i dag.

I Sør-Trøndelag er situasjonen derimot en annen. De siste årene har flere enn før måttet flytte på tomannsrom, blant annet fordi sykehusene skriver ut pasientene tidligere enn før.

For to år siden var det 86 prosent som hadde, men nå er det færre, sier rådgiver Aud Tokle Fjellhaug hos fylkesmannen.

- Det viser seg at to og to blir lagt på enerom i større grad enn vi hadde forestilt oss.

- Hva synes du om det?

- Det er klart det er beklagelig. Vi får klager fra pårørende som ser at foreldre blir lagt på dobbeltrom mot deres ønske. Det er ingen god utvikling, sier hun.