Bekymret for trafikken på Sula

Flere på Sula er bekymret for trafikken. Lastebiler kjører på veier beregnet for sykler.

De tusen øyers rike, fra Sula.
Foto: Kåre Jon Langberg ©

Flere på Sula er bekymret for tungtrafikken og farten på trafikken på øya.

Sula fikk fergeforbindelse for to måneder siden, problemet er at vegene på øya er beregnet på trillebår og sykkel, og ikke lastebiler.

- Folk er engstelig for sikkerheten til beboere og folk som oppholder seg langs veiene fordi det nå kommer større kjøretøyer som de smale veiene ikke er beregnet på, sier lensmann på Frøya, Ove Fiskvik.

Han forteller også om små avstander mellom veien og gjerder, pluss at det også er en del vegetasjon som hindrer sikt som gjør det vanskelig å kjøre på veiene.

Gamle veier

Veiene på Sula er bygget i en tida da trillebårer og sykler var enerådende på øya. Vegene er svært smale, og snor seg rundt hagegjerder, hus og trapper.

Kravene til oversiktlige kryss var ikke de samme i ei tid da folk kom med trillebår som nå med biler og lastebiler. Med ferge til øya er det naturlig nok blitt langt mer trafikk.

I dag fins det ikke et skilt om fartsgrenser på øya. 80-sone er nok i meste laget med slike forhold sier Fiskvik.

- Jeg kjenner ikke til at det er annet enn 80-soner, og det er ikke veiene egnet for.