Uenige om nye avhørsmetoder

I vinter har 600 politifolk i Trøndelag blitt kurset for å bli bedre i å gjennomføre avhør på stedet. – Kan true rettssikkerheten, sier forsvarsadvokat.

Avhør på stedet

Politiet bruker mobiltelefonen for å ta bilder og lydopptak av avhøret på hendelsesstedet. Her er operasjonsleder i Stjørdal, Karl Småland og politistudent, Ilham Alkochari.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

I de nye distriktene skal patruljer selv gjøre de første etterforskningsskrittene. Det skal gjøre det lettere å oppklare små saker og komme raskere i gang med de større sakene.

I vinter har 600 politifolk fått kurs i «Politiarbeid på stedet». Blant annet handler prosjektet om at det skal gjøres lydavhør av de involverte på stedet.

– Det er telefonen som er verktøyet vårt. Den tar vi bilder med som vi sender over ved å trykke på en knapp, så er de tilgjengelige med en gang vi kommer inn. Og så har vi mulighet til å ta avhør i stedet for den samtalen vi hadde før. Det er det viktigste, sier operasjonsleder i Stjørdal, Karl Småland.

– Jeg mener at det er veldig viktig. Det letter både på politiets arbeid og de som er involvert i saken slipper å sitte og tenke på når de skal i avhør etterpå, sier politistudent, Ilham Alkochari.

Stor betydning

Kjetil Ravlo

Delprosjektleder i «Politiarbeid på stedet», Kjetil Ravlo, mener at kvaliteten på avhørene blir bedre ved å gjennomføre dem like etter hendelsen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Politiet mener rettssikkerheten blir bedre ved å ta avhør så tidlig som mulig, i tillegg har riksadvokaten har bestemt at alle avhør skal tas på lyd.

– Vi ser en formidabel økning i bruk av lydavhør på stedet generelt, og ikke minst ser vi en rekke gode eksempler på at kvaliteten blir trimma og blir bedre. Det har jo betydning i hver enkelt sak og for publikum, sier delprosjektleder i Politiarbeid på stedet, Kjetil Ravlo.

Plikter ikke å forklare seg

Men det er ikke bare fordeler ved å ta opptak av det første som blir sagt på et åsted. Ifølge forsvarsadvokat, Arve Opdahl, er det viktig å huske på at ingen har plikt til å forklare seg for politiet og at dette også er en del av rettssikkerheten.

Arve Opdahl

Forsvarsadvokat, Arve Opdahl, mener at de nye avhørsmetodene kan svekke rettsikkerheten.

Foto: Karoline Ravndal Lorentzen / NRK

– Hvis man blir bedt om å forklare seg der og da på et åsted, så kan man risikere å ha et feil inntrykk og ikke få tenkt seg om eller er klar over hvilke rettigheter man har, sier Opdahl.

En fare for rettssikkerheten

Selv om avhørsmetodene gjør politiarbeidet bedre og mer effektivt, må alle nye metoder vurderes ut fra en rettssikkerhetsvinkel, mener Opdahl.

– Ingenting kan gjøre det bedre enn et avhør i en domstol, slik at dommerne får se kroppsspråk og hva som blir sagt. Hvis dette skulle bli et middel til at man hopper over det leddet, så er det fare for rettssikkerheten, understreker han.

Blir ivaretatt på en bedre måte

Politiet har følgende å si til Opdahls kritikk.

– Det er bra at advokat Opdahl anerkjenner at det generelt sett er bra med utvikling av arbeidsformer i politiet som gir bedre kvalitet og er mer effektive. Opdahl har også helt rett i at all slik utvikling må ivareta rettssikkerheten til de involverte. Politiet mener at arbeidsformen politiarbeid på stedet ivaretar dette på en bedre måte enn tidligere. Dette som følge av betydelig fokus på dette i både opplæring og oppfølging etter opplæringen, sier, delprosjektleder i politiarbeid på stedet Trøndelag Kjetil Ravlo

At alle avhør nå skal tas på lyd, etter beslutning fra riksadvokaten, gir også økt rettsikkerhet for den avhørte selv, ved at det ikke kan såes tvil om hva som er sagt. En vurdering av om det var forsvarlig å ta avhør, kan også etterprøves gjennom avspilling av lydopptak. Alle lydopptak kan selvfølgelig avspilles for domstolen om ønskelig, avslutter Ravlo.