Tvangsvedtak for skiløype i Oppdal

Kommunestyreflertallet i Oppdal går inn for skiløyper i populære Gjevilvassdalen, til tross for nye utredninger om alternative traseer i området.

Skispor kjøres opp innover Gjevilvassdalen

Her kjøres det skispor innover Gjevilvassdalen i Oppdal kommune.

Foto: Privat

Dette ble bestemt med 14 mot ti stemmer i kommunestyret onsdag, skriver opp.no.

Ordfører i Oppdal, Kirsti Welander (Ap)

Ordfører i Oppdal, Kirsti Welander (Ap), sier det er et sterkt virkemiddel de har tatt i bruk.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Ordfører Kirsti Welander sier dette om tvangsvedtaket:

– Å ta i bruk et så sterkt virkemiddel som ekspropriasjon, handler om forutsigbarhet for grunneiere, for dem som kjøper seg hytte her og for næringsetablerere i forhold til hvor investeringer kan gjøres.

– Et mindretall må føye seg for å ivareta overordnede mål, sier Welander til avisa.

En årelang konflikt

Den lange konflikten bunner i at det populære skisporet i Oppdal i Sør-Trøndelag går langs Gjevilvassveien, som er en privat vei med 115 grunneiere som eiere.

Fem av disse grunneierne ønsker å brøyte veien på vinteren for å kunne drive med næringsvirksomhet.

De fem grunneierne har fått medhold i jordskifteretten til å brøyte veien. I oktober bestemte årsmøtet i veilaget å ignorere dommen fra jordskifteretten og satte 1. desember opp bommer og låste av veien for å hindre at den kunne brøytes.

Vil ha en rettslig avgjørelse

Mens i sommer bestemte Oppdal kommune seg for å regulere inn ei skiløype i Gjevilvassdalen på vinteren, og forrige helg ble det kjørt to skispor innover dalen.

Dermed har de fem grunneiernes advokat bedt tingretten om å få en rettslig avgjørelse på at avgjørelsen i jordskiftetten må respekteres.

– Den behandles i januar. Vi har derfor bedt tingretten sende en forføyning om at bommene låses opp. Den skal tingretten ta stilling til fredag, sier advokat Ivar Andersskog til NRK.

Kommunens vedtak om å regulere inn ei skiløype er anka til Fylkesmannen, som nå behandler saken.

60 grunneiere har gitt samtykke til å bruke veien som skiløype fra 1. desember til påska, 24 har svart nei, mens 29 har unnlatt å svare.

Gjevilvasshytta

Gjevilvasshytta er et populært turmål i Oppdal.

Foto: Karin Helen Størseth