Her kjøres det opp skiløype i Gjevilvassdalen

Konflikten om skiløypa innover Gjevilvassdalen raser videre. Selv om det er en dom på at veien skal brøytes, så ble det likevel kjørt opp to skispor innover dalen i helga.

Snøscootere kjører opp skiløype i Gjevilvassdalen

Her kjører snøscooterne opp den populære skiløypa innover Gjevilvassdalen. Flere skiløpere tok umiddelbart i bruk sporet.

Foto: Privat

– Vi er flere som har gått sammen om å kjøre opp skiløypa igjen. Så nå går det løype fra Osen og inn til Gjevilvasshytta og fra Resset og til Grøtsetra. Så nå er det sånn som det pleide å være, sier Arne Ivar Bakk til NRK.

Han driver Bakksætra og har tapt store beløp på at det sist vinter ikke ble kjørt opp løype innover den verna seterdalen. Derfor har han, sammen med Trondhjems Turistforening, Joker på Festa og Trollheimsporten gått sammen om å kjøre opp skiløypa.

– Jeg har fått voldsomt mange positive tilbakemeldinger etter at vi kjørte opp sporet. Det gikk ikke lang tid før folk tok i bruk løypa søndag, sier Bakk.

Det var avisa Opp som først omtalte tråkkinga av sporet.

Rettens vei

Skiløypa går langs Gjevilvassveien, som er en privat vei med 115 grunneiere som eiere. Fem av disse grunneierne ønsker å brøyte veien på vinteren for å kunne drive med næringsvirksomhet.

De fem grunneierne har fått medhold i jordskifteretten til å brøyte veien.

Men konflikten endte ikke der. I sommer bestemte Oppdal kommune seg for å regulere inn ei skiløype i Gjevilvassdalen på vinteren. Dette vedtaket ble anka til fylkesmannen som nå behandler saken.

I oktober bestemte årsmøtet i veilaget å ignorere dommen fra jordskifteretten og satte 1. desember opp bommer og låste av veien for å hindre at den kunne brøytes.

Dermed har de fem grunneiernes advokat bedt tingretten om å få en rettslig avgjørelse på at avgjørelsen i jordskiftetten må respekteres.

– Den behandles i januar. Vi har derfor bedt tingretten sende en forføyning om at bommene låses opp. Den skal tingrettten ta stilling til fredag, sier advokat Ivar Andersskog til NRK.

– Løype så lenge det går

Bakke og de andre aktørene håper skiløypa nå blir liggende så lenge som mulig. Men de er klar over at det kan bli brøyta allerede fredag, når tingretten har kommet med sin slutning.

– Om tingretten gir de medhold så må vel styret låse opp bommen. Da blir det nok brøyta, sier Bakke.

Skispor kjøres opp innover Gjevilvassdalen

Selv om det nå er kjørt opp to spor innover dalen, så er det usikkert hvor lenge løype blir liggende. Tingretten skal avgjøre på fredag om bommene må låses opp for å slippe til brøytetraktorene.

Foto: Privat