NRK Meny
Normal

Slutt for «Norges fineste skiløype»

De fem grunneierne som ønsker å brøyte Gjevilvassveien i Oppdal har vunnet fram med sine krav. Dermed går det mot slutten for den populære skiløypa.

Påske ved Gjevilvatnet

Skiløypa innover den idylliske Gjevilvassdalen er svært mye brukt blant annet i påsketider. Til vinteren blir veien brøyta og dermed mister Oppdal kommune et av sine viktigste vintertilbud.

Foto: May Hamnes

– Dette er kanskje Norges fineste skiløype. Den brukes mye av både hytteeiere, oppdalinger og tilreisende som går inn til Gjevilvasshytta, sier daglig leder i Trondhjems Turistforening, Frode Støre Bergrem.

Skiløypa innover Gjevilvassdalen er for mange inngangsporten til Trollheimen. Løypa går inn til Gjevilvasshytta som er en del av Trekanten, som mange går både sommer og vinter.

– Dette er et tap for vinterdestinasjonen Oppdal. Dette er ei løype som er lett tilgjengelig for alle. Den er fin for barn og folk i alle aldre siden den går i så flatt terreng, sier rådmann Dagfinn Skjølsvold i Oppdal kommune til NRK.

Det var avisa Opp som først omtalte saken.

Privat vei

Gjevilvassveien er en privat vei som eies av en stiftelse som består av 115 grunneiere. Den ble laga for at grunneierne i området kunne drive med seter- og skogsdrift i området.

Vinterstid har kommunen fått tillatelse av grunneierne til å kjøre opp skiløype i traseen hvor veien går fra Osen og inn til Gjevilvasshytta.

Men fem av grunneierne har i flere år kjempa for å kunne brøyte veien på vinteren for å kunne drive næringsvirksomhet.

Partene har ikke greid å komme til enighet og dermed ble det opp jordskifteretten å avgjøre den betente striden. De kom fram til at de fem grunneierne hadde rett til å brøyte veien.

Populær skiløype

Gjevilvasshytta

Trondhjems Turistforening driver Gjevilvasshytta som er et mål for mange som går skiløypa innover Gjevilvassdalen.

Foto: Karin Helen Størseth

Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten som sa ja til å behandle saken, men denne avgjørelsen ble anket av de fem grunneierne til Høyesterett. De har nå avslått lagmannsrettens ønske om å behandle saken.

– De er klar over at dette er en populær skiløype, men dette er også en næringsvei. Mine klienter har ønsket å utnytte veien som en helårsvei for skogproduksjon og for utleie av setre, sier advokat Ivar Christian Andersskog.

Han er ikke enig i påstanden fra kommunen om at hans klienter ødelegger for alle som ønsker ei skiløype innover seterdalen.

– På ingen måte. Her har kommunen alle muligheter til å legge ei ny skiløype både over veien og mellom veien og Gjevilvatnet og beholde dalen som et attraktivt turområde, sier Andersskog.

Siste forsøk

– Kommunestyret la til side muligheten for å lage en trasé på oversiden av veien fordi fylkesmannen la så mange begrensninger på løypa at det ikke blitt en fullferdig løsning. En trasé mellom veien og Gjevilvatnet ble stoppa av andre grunneiere, sier Skjølsvold.

Selv om rettens avgjørelse nå blir stående, så har ikke Oppdal kommune helt gitt opp kampen for skiløypa.

– Kommunestyret har bedt meg om å undersøke muligheten kommunen har for å lage en reguleringsplan som sier at vi båndlegger veien på vinteren. Det ser ut til å være vår siste mulighet nå, sier Skjølsvold.

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal