Tungbilkontroll Sandmoen

Et utenlandsk vogntog fikk bruksforbud i en tungbilkontroll på Sandmoen i dag. Grunnen var manglende brems på et hjul på bilen, samt at ei bremseklokke på tilhengeren var utkoblet. Kontrollørene fant også kjøretøy med lysfeil, knust speil og sprukket frontrute. Det ble gitt to advarsler for brudd på kjøre- og hviletidsforskriften og det ble utstedt to gebyr på grunn av manglende bombrikke.