Hopp til innhold

Her gir de den utrydningstrua elvemuslingen nytt liv

Målet er at de vannrensende elvemuslingene igjen skal ha livskraftige bestander. Derfor settes nå flere tusen småmuslinger i flere elver i Norge.

Elvemusling settes ut i Teksdalselva

SETTES UT: To år gamle, og en halv centimeter lang. Elvemuslingene som har blitt avlet fram fra de opprinnelige stammene, var nå klare for å settes ut i elvene.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) satt 6000 elvemuslinger tilbake til tre vassdrag nå i mai.

– Elvemuslingen er en nøkkelart for miljøet. Den er viktig i vassdragene da den renser store mengder vann, og den bidrar med næring til bunndyr som igjen fører til mer fisk i vassdraget.

Det sier seniorrådgiver Sara Brækhus Zambon. Hun var på plass da elvemuslingene ble satt ut i Teksdalselva i Trøndelag denne uka.

Sara Brækhus Zambon er seniorrådgiver i Miljødirektoratet

Sara Brækhus Zambon, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, beskriver elvemuslingen som en nøkkelart for miljøet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Truet med å dø ut

Zambon forteller at elvemuslingen er i tilbakegang i hele Europa. I Norge er en tredel av bestanden truet med å dø ut.

Forurensning, tilslamming av elvebunnen og menneskelige inngrep i vassdragene er hovedgrunnene til tilbakegangen.

Norge har rundt 25 prosent av bestanden i hele Europa. Derfor har vi et ekstra stort ansvar for å passe på denne arten som er truet, sier hun.

Elvemusling settes ut i Teksdalselva

Disse små, brune elvemuslingene ble denne uka satt ut i Teksdalselva.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Prosjektet startet for tre år siden.

Da ble det samlet inn rundt 60 stammuslinger fra Skoelva i Telemark, Rugga i Møre og Romsdal og i Teksdalselva i Trøndelag.

Deretter har elvemuslingene blitt avlet fram fra de opprinnelige stammene i elvene, ved et kultiveringsanlegg for truede elvemuslinger utenfor Bergen.

Viktig

Nå som muslingene har blitt to år gamle, og en halv centimeter lange, var de klare for å tilbakeføres vassdragene.

Og nå er målet at de skal greie å reprodusere seg.

Å ha en frisk stamme i norske elver er viktig på to måter, sier forsker ved NINA, Jon Magerøy.

På den ene siden er den en indikator på at det står bra til. Det andre er at den påvirker hele systemet og gjør det bedre.

Jon Magerøy

Jon Magerøy, forsker ved NINA, var på plass for å sette ut elvemuslingen i Teksdalselva denne uka.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det var Magerøy som satte ut elvemuslingene i Teksdalselva. Og hvor det gjøres er ikke tilfeldig.

Vi prøver å finne områder hvor det allerede er elvemusling. Vi vet at den elva ikke går tørr og at det ikke fryser om vinteren.

Han legger at de eldste elvemuslingene kan bli opp mot 300 år gamle.

Jo kaldere det blir, jo eldre blir de. Her i Trøndelag blir de 150–200 år gamle, sier Magerøy.

Elvemusling

En elvemusling kan bli opp mot 300 år gammel, hvis omgivelsene er kalde nok. Denne er død.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Fem elver neste år

Kjell Skjelvik er leder for fiskeutvalget i Ørland/Bjugn jeger og fisk. Han er glad for å være med på å ta vare på en rødlista art.

Vi er veldig stolte av å være vertskap for dem. Med å ha elvemusling, er det også en god bestand av laks i elva, sier han.

Kjell Skjelvik

Kjell Skjelvik er glad for å være vertskap for elvemuslingen som ble satt ut i Teksdalselva denne uka.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Utsettingen av elvemusling i de tre vassdragene er en del av Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling, som gjelder fram til 2028. Arten finnes i rundt 400 lokaliteter i Norge.

– Det foregår allerede produksjon av småmuslinger fra andre truede bestander til neste års utsettinger. Det skal da tilbakeføres muslinger til fem elver ulike steder i landet, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Les også Martin gjør livet for villaksen bedre å leve

Martin Dyrendahl, Pallin Entreprenør.

Les også Flytta deler av verna lakseelv – dømt til fengsel

Elva Ferja