Hopp til innhold

Flytta deler av verna lakseelv – dømt til fengsel

– Jeg regna med jeg ville få avslag hvis jeg søkte, sier grunneieren, som la nesten 300 meter av elva i et nytt løp.

Elva Ferja

INNGREP: Uten å søke om lov endra grunneieren løpet i den verna elva. Nå er han dømt til fengsel.

Foto: Politiet

I flere år har elva Ferja gravd seg inn og tatt deler av åkeren til gårdbrukeren i Namdalseid. Dette ville han ha en slutt på. I fjor vår gravde han derfor ut et nytt løp for elva som er en del av det nasjonalt verna Årgårdsvassdraget.

Ingen myndigheter var kontakta og det var ikke levert noe søknad om det store inngrepet i elva. NVE fikk tips om saken og beordra full stans.

Men da var allerede det nye løpet i elva tatt i bruk og det gamle løpet nesten tørrlagt.

Elva Ferja

ULOVLIG HOGST: Grunneieren ble også dømt for ulovlig å ha hogd unna mye av skogen langs elva.

Foto: Politiet

Betydelig skade

Både Naturvernforbundet og NVE anmeldte grunneieren for det ulovlige inngrepet.

– Det oppstod fare for betydelig skade på vassdragets bestander av laks og elvemusling, samt sårbare naturtyper i vassdraget, konkluderes det i dommen mot mannen.

Han ble derfor dømt til 60 dagers fengsel for brudd på vannressursloven. Mannen er også dømt for å ha ødelagt vegetasjonsbeltet langs elva

I tingretten sa grunneieren at gravearbeidene ble gjennomført i løpet av tre dager og at det ble gjort for å unngå at elva gravde ut mer av åkeren hans. Han skjønte også at han skulle levert en søknad.

Ingen sammenlignbare saker i Norge

Jeg regna med å få avslag hvis jeg søkte, derfor gjorde jeg det uten å levere noen søknad. Jeg skjønte ikke at det var galt og mener også det er miljømessig bedre at elva kom tilbake til det gamle løpet.

Han viste til at elva i gamle dager gikk der han hadde gravd ut en nytt løp. Grunneieren forklarte også at han var klar over at det var ei lakseelv, men at det de siste årene har vært lite fisk så langt opp i elva.

Amund Sand, politiadvokat

UNIK SAK: Politiadvokat Amund Sand finner ingen andre saker som har vært i retten som er sammenlignbar med denne.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vi har ingen direkte sammenlignbare saker i Norge, så dette er sjeldent, fastslår politiadvokat Amund Sand.

Han mener dommen på 60 dagers fengsel er rimelig i samsvar med det som er rett i denne type sak. Han la i retten ned påstand om 90 dagers fengsel og sier det er opp til statsadvokaten å vurdere om dommen skal ankes.

Den dømtes forsvarer, Endre Gansmo Lysø, har ennå ikke lest dommen og vil ikke kommentere den før han har gjort det.

– Oppsiktsvekkende

– Det er overraskende at folk tar seg til rette på denne måten i et lakseførende vassdrag. Det er også ganske oppsiktsvekkende at slike ting skjer i dag, sier Torbjørn Forseth.

Torbjørn Forseth, leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL)

RAMMER FISKEN: Masser fra gravinga kan ha ødelagt for produksjonen av fisk lenger ned i vassdraget, mener seniorforsker Torbjørn Forseth ved NINA.

Foto: Privat

Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har laks og innlandsfiske som fagfelt. Å starte graving i slike vassdrag uten å ha kunnskap om konsekvensene eller en plan for arbeider er ikke smart og kan få store konsekvenser, mener Forseth.

– Dette inngrepet vil nok ikke få noen store konsekvenser for den totale mengden laks og sjøørret i området. Men det rammer selvfølgelig fisken i det området som ble tørrlagt. Masser fra gravinga kan også ha ødelagt for produksjonen av fisk lenger ned i elva, sier forskeren til NRK.

Han sier det i dag heldigvis er sjelden de hører om denne type ulovlige inngrep i lakseelver.