Trondheim advarer mot asyl-innstramninger

Et flertall i formannskapet i Trondheim går imot regjeringas forslag til innstramninger i asylpolitikken på flere punkter.

Rita Ottervik

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, håper på en god debatt i Stortinget som skal vedta forslag til innstramninger i asylpolitikken. Ap-politikeren er kritisk til flere av punktene som er foreslått.

Foto: NRK

Hovedhensikten med endringene som foreslås av regjeringa i denne høringa er å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge.

Tirsdag går høringsfristen ut og saken ble også tatt opp i formannskapet i Trondheim i dag.

Advarer Stortinget

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), er spesielt betenkt over at regjeringa foreslår at enslige mindreårige asylsøkere kun skal innvilges et midlertidig opphold, og at det skal tas ei ny vurdering om beskyttelsesbehovet når de fyller 18 år.

Asylsøkere i buss på vei fra STav til Vikhammer

Et flertall i formannskapet i Trondheim er tirsdag enige om en høringsuttalelse om at flere av regjeringas innstramningsforslag mot asylsøkere er for streng.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det mener vi er svært alvorlig. Vi ønsker at barn og ungdom skal få en god start. Lære norsk, gå på skole og bli en del av lokalsamfunnet, sier Ottervik.

Hun frykter unge asylsøkere under 18 år skal bli en del av et «utenforsamfunn» fordi de likevel kan bli returnert.

– Dette er det mest alvorlige punktet som vi advarer Stortinget mot å vedta, sier Ottervik.

Høyre støtter ikke kritikk

Gruppeleder for Høyre, Yngve Brox, er uenig med flertallet i formannskapet i Trondheim i dag.

– Regjeringa foreslår ikke at alle som er enslige mindreårige skal kastes ut når de blir 18 år. Men de skal få fornyet vurdering når ikke lenger er mindreårig. Det er viktig at vi ikke overdramatiserer dette som et bredt flertall på Stortinget var enige om før jul, sier Brox.

Yngve Brox

Høyres gruppeleder i Trondheim, Yngve Brox, er uenig med flertallet i formannskapet og støtter forslag til innstramninger i asylpolitikken.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Han sier at forslagene til innstramninger bygger på forlik i Stortinget og internasjonale konvensjoner.

– Dette er et godt og balansert forslag. Trondheim kommune burde sluttet seg til det og fokusere på hvordan vi skal integrere mennesker som blir bosatt, mener Brox.

Rammer familier for hardt

Flertallet i formannskapet og ordfører Rita Ottervik er også kritiske til at regjeringa foreslår både økt underholdskrav og fire års arbeid eller utdanning før man innvilger familiegjenforening.

– Vi må sørge for at mennesker får gode rammer, får komme seg i jobb og lære norsk. At de får være sammen med familien og slippe å bekymre seg for det. Det er en viktig del av integreringa. Det å svekke rettigheter skaper større utfordringer for oss når vi skal sørge for at de blir en del av samfunnet og integrert, sier Ottervik.

Forventninger til Stortinget

Ottervik, håper på en god debatt i Stortinget om saken.

– Både KrF og Venstre lokalt er kritisk til en del av innstramningsforslagene. Vi håper debatten på Stortinget fører til en praksis som er nødvendig for Norge, samtidig som at det legges til rette for at de menneskene som kommer til kommunene har mulighet til å bli en del av lokalsamfunnet, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Regjeringa sikte på å legge fram et lovforslag for Stortinget i god tid før påske.