Hopp til innhold

Jo flere og større opplevde traumer – desto mer fysiske plager

Forskere knytter langvarige muskelsmerter opp mot traumatiske hendelser hos ungdom.

Fortvilelse (Illustrasjon)

TRAUMER: Det antas at over halvparten av den norske befolkningen har opplevd én eller flere traumatiske episoder i løpet av livet.

Foto: AccuSoft Inc

I Norge er det mange som sliter med plager i muskler og skjelett. Det er et vanlig helseproblem, og fører til store kostnader for samfunnet vårt hvert eneste år.

I en ny undersøkelse har forskere sett nærmere på hva som kan være årsaken til slike smerter, og det er den yngre generasjonen som har vært under lupen.

– Ungdom som har vært utsatt for traumatiske hendelser, har større sjanse for å utvikle langvarige muskel- og skjelettskader.

Det sier psykomotorisk fysioterapeut Arne Kandal til NRK. Han har forsket på temaet i forbindelse med sin mastergrad ved Nord Universitet.

Studien er publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten.

Fant tydelige sammenhenger

6342 norske ungdommer deltok i studien, og gjennomsnittsalderen lå på omtrent 16 år. Alle involverte har deltatt i helseundersøkelsen UNG-HUNT 3.

Som en del av prosjektet måtte deltagerne svare på ulike spørsmål om traumer og smerter. Dette kunne være spørsmål som:

  • Har du noen gang opplevd at noen i familien din har vært alvorlig syk?
  • Har du noen gang blitt utsatt for vold?
  • Har du noen gang opplevd å miste noen som stod deg nært?

I tillegg var det også spørsmål om den generelle helsetilstanden.

Resultatene viste at jo flere vanskelige hendelser ungdommene hadde vært gjennom, desto større var sjansen for at de hadde langvarige plager.

Og det var spesielt en årsak som skilte seg ut.

Familieforhold kan utgjøre en forskjell

Symptomer på angst og depresjon var en av de sterkeste faktorene forskerne fant i forbindelse med langvarige muskel- og skjelettplager blant de unge.

I tillegg så de viktigheten av familie og nære relasjoner.

– Studien viser blant annet at samholdet i familien har mye å si for helseplager. De som sier de har størst plager, har også minst samhold i familien.

Dette betyr at støtten du får av dine nærmeste kan ha mye å si for å forebygge helseproblemer, forklarer Kandal.

Kan føre til bedre behandling

Tidligere undersøkelser på feltet har også vist den samme tendensen i den voksne befolkningen. Men dette er første gang man ser på ungdom, traumer og skjelettplager.

– Resultatene viser at både sosiale, mentale og fysiske faktorer påvirker utviklingen av slike plager. Dette viser hvor viktig det er med en helhetlig tilnærming når man skal behandle barn og unge for slike plager, sier Kandal.

Han mener dette er noe behandlere bør ha i bakhodet.

Fysioterapeuten mener også det er behov for mer forskning på feltet – at det er viktig å se på sammenhenger over tid.

– Videre kan det også være aktuelt å se om det er forskjeller mellom jenter og gutter.